Gdzie ulokować pieniądze?

16 sty 2024 Komentarze ok. 15 minut czytania Oceń!
Oceń:
Wojciech Wojtczak
Wojciech Wojtczak – redaktor portalu Zgarnijpremie.pl. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły …
[email protected]

Posiadając nadmiar wolnych środków potocznie nazywanych oszczędnościami stajemy przed nie lada dylematem. Gdzie ulokować pieniądze, aby nie straciły na wartości? Możliwości jest na prawdę wiele i postanowiliśmy się najpopularniejszym metodom inwestowania.

Gdzie ulokować pieniądze

Ostatnie badania pokazują, że większość Polaków nie oszczędza. Ludzie żyją z miesiąca na miesiąc i nie posiadają żadnego zabezpieczenia finansowego na tzw. „czarną godzinę”. Nie jest to zbyt rozsądne podeście. Na szczęście są też osoby, które świadomie odkładają pewną część środków. Pytanie tylko, gdzie ulokować pieniądze, aby były najbezpieczniejsze. A być może dodatkowo jeszcze dla nas zarabiały? Wybierając jakikolwiek sposób lokowania oszczędności warto mieć na uwadze, że inwestowanie zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, które należy zaakceptować lub nie. Dlatego istotne jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i podejście do inwestowania z rozwagą.

Gdzie najlepiej ulokować 10 tys. zł?

Posiadając 10 000 zł można już zacząć zastanawiać się, gdzie ulokować pieniądze, tak żeby nie traciły na swojej wartości. Możliwości jest kilka:

 • zainwestowanie w fundusz inwestycyjny
 • zakup obligacji skarbu państwa
 • papiery wartościowe
 • zakup obcych walut
 • inwestycje w kruszce (złoto, srebro, etc.)
 • dzieła sztuki
 • depozyty terminowe (konta oszczędnościowe i lokaty bankowe)

Inwestowanie w niektórych obszarach wymaga jednak specjalistycznej wiedzy, doświadczenia lub skorzystania z usług wykfalifikowanych doradców finansowych. Jeśli obawiamy się takich form inwestowania to zawsze możemy ulokować pieniądze na depozytach bankowych: konta oszczędnościowe i lokaty bankowe.

W przypadku kont oszczędnościowych zwykle musimy założyć konto osobiste w tym samym banku. Daje to jednak możliwość swobodnego wpłacania i wypłacania środków w trakcie trwania depozytu. W przypadku lokat bankowych zwykle nie musimy wiązać się z bankiem zakładając konto osobiste, ale deponując na nim środki należy poczekać do zakończenia lokaty przez ich wypłatą.

Aby skorzystać z kont oszczędnościowych oraz lokat bankowych nie potrzebujemy dysponować specjalistyczną wiedzą. Oferty depozytów bankowych są powszechnie dostępne i można z nich skorzystać bez wychodzenia z domu.

Inwestowanie krótkoterminowe – założenia

Inwestowanie krótkoterminowe to takie, w którym lokujemy swój kapitał na stosunkowo krótki okres czasu. Idealnym przykładem tego typu inwestycją są lokaty bankowe na okres od miesiąca do pół roku.

Jest relatywnie krótki czas, w którym zamierzamy zainwestować pieniądze w celu zyskania dodatkowych środków z tytułu wypracowanych odsetek. W przeciwieństwie do konta oszczędnościowego podczas trwania lokaty nie powinniśmy podejmować środków wpłaconych na ten depozyt. Grozi to tzw. zerwaniem lokaty i utraceniem wypracowanych do tej pory odsetek.

Gdzie trzymać pieniądze na krótki okres – co warto rozważyć?

Aby ulokować pieniądze na krótki okres warto rozważyć skorzystanie z depozytów bankowych, jak lokata terminowa, czy konta oszczędnościowego. W tym pierwszym przypadku wśród ofert lokat znajdziemy takie, które będą spełniały nasze oczekiwania w kwestii długości trwania depozytu. Mogą to być lokaty półroczne, 3-miesięczne, czy nawet lokaty na jeden miesiąc.

Jeśli jednak cenimy sobie elastyczność i swobodę we wpłacaniu i wypłacaniu środków to warto rozważyć skorzystanie z konta oszczędnościowego. Konta oszczędnościowe nie zabraniają wypłacania środków w trakcie trwania depozytu. Konsekwencji pomniejszenia zainwestowanego kapitało będzie to, że mniejsza część środków objęta zostanie oprocentowaniem, przez co mniej zyskamy. Nie utracimy jednak prawa do całości odsetek, jak w sytuacji zerwania lokaty.

Ranking lokat bankowych Luty 2024

Aby wybrać najlepszą ofertę lokaty bankowej warto odwiedzić aktualny Ranking Lokat Bankowych. Dzięki takiemu zestawieniu dobierzemy dopasowaną lokatę bankową odpowiadającą naszym oczekiwaniom.

To jaka ofertę wybierzemy będzie uzależnione od tego jaką ilością wolnych środków dysponujemy, na jaki okres czasu jesteśmy w stanie ją zainwestować bez przedterminowego zrywania lokaty oraz warunków skorzystania z najkorzystniejszego oprocentowania. Może się okazać, że promocyjne lokaty będą wymagały spełnienia dodatkowych warunków, jak przelania wyłącznie nowych środków, wyrażenia dobrowolnych zgód marketingowych, czy założenia konta osobistego w tym samym banku.

Czy lokaty bankowe i konta oszczędnościowe są bezpieczne?

Decydując się na zainwestowanie w lokatę bankową, czy konto oszczędnościowe w polskiej instytucji bankowej należy pamiętać, że nasze oszczędności objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) to instytucja powołana, która powinna reagować w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością, któregoś z banków.

Źródłami finansowania BFG są w pierwszej kolejności składki banków objętych gwarancją funduszu. Następnie budżet BFG zasilany jest przez Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych z wpłat instytucji objętych gwarancją. Budżet BFG jest też zasilany poprzez:

 • dochody wypracowane z tytułu pożyczek udzielonych przez fundusz,
 • środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej,
 • środki z dotacji udzielonych z budżetu państwa,
 • środki z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski.

Gwarancja BFG obejmuje każdy depozyt do kwoty odpowiadającej 100 tys. EUR. Jeśli bank, w który zdeponowaliśmy środki mieszczące się w tej kwocie ogłosi niewypłacalność to pełna kwota naszego depozytu zastanie zwrócona bez konieczności bezpośredniego wchodzenia na ścieżkę prawną z bankiem. Warto zaznaczyć, że gwarancją objęte są wszystkie rachunki otwarte w danym banku. Jeśli zatem w banku, który staje się niewypłacalny mamy przykładowo założoną lokatę oraz otwarte konto oszczędnościowe to wszystkie nasze oszczędności objęte są ochroną.

Środki wypłacane są w terminie do 7 dni od ogłoszenia przez bank niewypłacalności. Każdy klient ma 5 lat na wypłatę odszkodowania. Po tym okresie wszelkie roszczenia uznaje się za przedawnione.

Czy depozyty powyżej 100 000 euro są objęte ochroną?

Niestety jeśli ktoś ma tyle szczęścia, że dysponuję oszczędnościami w ilości większej niż odpowiadającej 100 tys. euro i ulokuje je w jednym banku, który ogłosił stan upadłościowy to mogą pojawić się problemy. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwróci nam depozyty do wysokości 100 tys. euro. O zwrot środków powyżej tej kwoty będziemy musieli zwrócić się do banku w drodze postępowania prawnego.

Dlatego posiadając tak dużą ilość wolnych środków warto rozdzielić je i ulokować w różnych bankach. Dzięki temu obniżamy ryzyko potencjalnej utraty części oszczędności w przypadku problemów finansowych jednego banku.

Gdzie ulokować pieniądze, licząc na większe zyski?

Jeśli zleży nam na jak największym zysku z inwestycji to niestety będziemy musieli zaakceptować zdecydowanie wyższy poziom ryzyka utraty części lub nawet całości oszczędności.

Obligacje Skarbu Państwa

Obligacje skarbu państwa to tzw. długi emitowane przez rząd danego kraju w celu pozyskania środków na finansowanie swoich działań. Są to instrumenty dłużne, które możemy nabywać wraz z określonym oprocentowaniem, dostarczając w ten sposób rządowi kapitał w zamian za obietnicę spłaty wraz z naliczonymi odsetkami w określonym terminie.

Sposoby generowania zysku na obligacjach skarbu państwa:

 • Oprocentowanie: rząd zobowiązuje się płacić inwestorom stałe oprocentowanie w określonych okresach czasu. Inwestorzy zarabiają na tym oprocentowaniu, które jest naliczane na nominalną wartość obligacji.
 • Zysk z różnicy kursowej: cena obligacji na rynku wtórnym może się zmieniać w zależności od zmiany stóp procentowych, sytuacji gospodarczej i innych czynników. Inwestorzy mogą zyskać na różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży na rynku wtórnym.
 • Inwestycje długoterminowe: obligacje emitowane przez państwo często są uznawane za bezpieczne inwestycje, co sprawia, że są atrakcyjne dla inwestorów poszukujących stabilnych i długoterminowych lokat kapitału.
 • Dywidendy i odsetki: inwestorzy otrzymujący odsetki od obligacji mogą reinwestować te środki w inne instrumenty finansowe, co pozwala na dodatkowe generowanie zysków.
 • Ochrona kapitału: obligacje tego typu uważane są za stosunkowo bezpieczne inwestycje, co oznacza, że ​​inwestorzy często oczekują zwrotu kapitału inwestycyjnego wraz z obiecującymi oprocentowaniami.

Warto jednak pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, nawet jeśli emisariuszem obligacji jest skarb państwa, które uznawane są za stosunkowo bezpieczne. Zmiany stóp procentowych, inflacja i inne czynniki mogą wpływać na wartość obligacji na rynku wtórnym. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zawsze powinniśmy skonsultować się z wykwalifikowanym doradcą finansowym, który może dostosować strategię inwestycyjną do indywidualnych celów i naszej sytuacji finansowej.

Najlepsze konto oszczędnościowe

Najlepsze konto oszczędnościowe to takie, które założymy szybko i wygodnie przez internet. Do tego oczywiście powinno charakteryzować się najwyższym możliwym oprocentowaniem.

Warunkiem decydującym o atrakcyjności oferty rachunku oszczędnościowego jest dostępność. Jeśli oferta skierowana jest wyłącznie do nowych klientów banku automatycznie nie będziemy mogli z niej skorzystać, jeśli posiadamy już w danym banku inne rachunki, np. osobiste.

Złoto – opcja głównie dla długoterminowych inwestorów

Inwestowanie w złoto jest popularnym sposobem zabezpieczania pieniędzy przed inflacją oraz niestabilnością rynków finansowych. Istnieje jednak wiele sposobów inwestowania w złoto. Wybór sposobu takiej inwestycji będzie zależał od zasobności naszego portfela, a także wiedzy:

Fizyczne złoto: zakup fizycznego złota w postaci monet, sztabek lub biżuterii wydaje się być najprostszym sposobem na zainwestowanie w ten rodzaj kruszcu. Można to zrobić poprzez sklepy jubilerskie, kantory złota, a także platformy internetowe specjalizujące się w handlu tym surowcem. Warto jednak zwrócić uwagę na bezpieczeństwo przechowywania fizycznego złota. Firmy specjalizujące się sprzedażą złota inwestycyjnego oferują możliwość przechowywania zakupionego surowca najczęściej nie pobierając za to dodatkowej opłaty. Przy zakupie większej ilości złotych moment, czy sztabek warto jednak zdywersyfikować ryzyko i przykładowo część zabezpieczyć w domu, a część pozostawić u sprzedawcy. Oczywiście w takim przypadku otrzymujemy certyfikat (tzw. złoty certyfikat) upoważniający do odbioru złota w każdej chwili.

Fundusze inwestycyjne związane z metalem szlachetnym: lokowanie środków w ten rodzaj funduszu polega na powierzaniu im oszczędności, które są inwestowane w różne formy złota bez naszej ingerencji. Mogą to być fundusze ETF (Exchange-Traded Funds), fundusze zamknięte, czy fundusze hedgingowe specjalizujące się w obrocie metalami szlachetnymi.

Kontrakty terminowe na złoto: inwestowanie w kontrakty terminowe (futures) na złoto na giełdzie to kolejna opcja. W tym przypadku inwestor zobowiązuje się do zakupu lub sprzedaży złota w przyszłości po określonej cenie.

Akcje spółek górniczych: inwestycje w akcje spółek górniczych zajmujących się wydobyciem złota, czyli w kopalnie złota. Jednak ten rodzaj inwestycji może być wrażliwy na wahania rynkowe i czynniki związane z samym sektorem wydobywczym.

Platformy handlowe online: Istnieją platformy handlowe online, które umożliwiają inwestorom handel złotem poprzez kontrakty CFD (Contract for Difference) czy inne instrumenty pochodne.

Przed rozpoczęciem inwestycji w złoto, ważne jest, aby zrozumieć ryzyko związane z rynkami finansowymi i dokładnie przeanalizować dostępne opcje. Ponadto, warto skonsultować się z doświadczonym doradcą finansowym, aby dostosować strategię inwestycyjną do indywidualnych celów i sytuacji finansowej.

Konta oszczędnościowe i lokaty

Konto oszczędnościowe to najwygodniejsza forma inwestowania niewielkich oszczędności. Jednak skorzystanie z najkorzystniejszych ofert może wymagać spełnienia dodatkowych warunków formalnych, jak posiadanie konta osobistego, statusu nowego klienta, wyrażenie zgód marketingowych, czy wpłacenia wyłącznie nowych środków.

Oferty lokat bankowych, zwłaszcza tych w promocji, mogą również wymagać podobnych warunków. Przykładowo wśród popularnych lokat często pojawia się lokata na nowe środki. Oprocentowanie lokat bankowych zwykle jest na podobnym poziomie, co popularnych rachunków oszczędnościowych.

Oprocentowanie lokaty bankowej

Najlepsze lokaty to te, które pozwalają zarobić najwięcej przy jak najłatwiejszych warunków pozwalających na skorzystanie z oferty. Niestety zwykle najlepsze lokaty bankowe przeznaczone są dla nowych klientów lub nowych środków. Najwyżej oprocentowane depozyty, na który warto deponować oszczędności wymagają często spełnienia dodatkowych warunków aktywności, co wiąże się z koniecznością otwarcia rachunku lub innego produktu banku.

Aby najkorzystniej ulokować oszczędności na lokacie należy szukać ofert wśród promocji bankowych, których oprocentowanie jest najwyższe. Lokaty standardowe zwykle posiadają stosunkowo niskie oprocentowanie uzależnione od poziomu obowiązujących w danym okresie stóp procentowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski. Głównym czynnikiem determinującym obowiązujący poziom stóp procentowych jest aktualna wysokość stopy inflacji.

Lokaty krótkoterminowe w promocji najczęściej są też lokatami nieodnawialnymi, co oznacza, że po zakończonej lokacie zostanie ona zamknięta, a środki wraz z odsetkami trafią na nasz rachunek bankowy. Są to też depozyty o stałym oprocentowaniu, niezmiennym na czas trwania lokaty. Natomiast lokaty o zmiennym oprocentowaniu trwają zwykle dłużej, a ich oprocentowanie może się zmienić w trakcie trwania depozytu. Maksymalna kwota lokaty to wysokość oszczędności, dla których możliwe jest objęcie oprocentowaniem. Środki powyżej tej kwoty mogą być również oprocentowane, ale stosunkowo nisko.

Kapitalizacja lokaty

Kapitalizacja lokaty bankowej to nic innego, jak wypłata naliczonych odsetek. W przypadku lokat odsetki naliczane są zwykle dopiero na końcu trwania lokaty. Oczywiście od tej kwoty należy jeszcze odliczyć podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. „Podatek Belki”.

Przykładowo, jeśli zdeponujemy na lokacie 6 miesięcznej 10 000 zł to kapitał ten będzie pracował w niezmienionej kwocie przez cały okres trwania depozytu. Konto oszczędnościowe pod tym względem różni się diametralnie. Po pierwsze najczęściej kapitalizacja odbywa się po każdym miesiącu trwania depozytu, a po drugie można w trakcie tego okresu wypłacać z niego środki nie ryzykując utraty odsetek.

W którym banku najlepiej założyć lokatę?

Aby otworzyć lokatę, która będzie dla nas najlepsza trzeba porównać ze sobą kilka ofert. W tym celu warto odwiedzić strony internetowe poszczególnych banków w zakładce z produktami oszczędnościowymi lub wygodniej rankingi lokat bankowych. Tego typu rankingi często są wyposażone w intuicyjne kalkulatory zysku. Wpisując odpowiednie dane, takie jak okres trwania lokaty, oprocentowanie oraz wysokość depozytu dowiem się od razu, ile możemy zarobić na danej ofercie. Nawet strony internetowe poświęcone konkretnym ofertom mogą mieć takie kalkulatory np. w postaci suwaków, które przeliczają potencjalny zysk.

Jak wybrać konto oszczędnościowe?

Wybierając najlepsze konto oszczędnościowe oczywiście warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na oprocentowanie. Warto ulokować pieniądze tylko na tych rachunkach, które potencjalnie przyniosą nam, jak najwięcej zysku. Na wysokość tego zysku składa się również maksymalna kwota depozytu oraz okres jego trwania.

Najkorzystniejsze konto oszczędnościowe to oferta zwykle dla nowych klientów banku lub przeznaczona wyłącznie dla nowych środków. Podwyższone oprocentowanie w stosunku do regularnych ofert pozwala na oszczędzanie pieniędzy przy jednoczesnym zarobieniu na wypracowanych odsetkach.

Większość ofert rachunku oszczędnościowego wymaga posiadania rachunku osobistego. Im wyższe oprocentowanie tym lista warunków, jak należy spełnić, aby skorzystać z oferty będzie dłuższa. W związku z tym, że kontom oszczędnościowym i tak często towarzyszą konta osobiste, to do utrzymania podwyższonego oprocentowania może być wymaganie spełnianie warunków aktywności na tym koncie.

Ranking kont oszczędnościowych

Aby wybrać najlepsze konto oszczędnościowe warto odwiedzić aktualny ranking kont oszczędnościowych, w których możemy porównać najlepsze oferty. Dowiemy się z niego, jakie oprocentowanie obowiązuje na najlepszych rachunkach oszczędnościowych i jakie warunki należy spełnić, aby z nich skorzystać.

Rachunki oszczędnościowe to sposób na stosunkowo bezpieczne inwestowanie o wysokim poziomie dostępności. Wystarczy posiadając konto osobiste w konkretnym banku wyszukać wśród produktów oszczędnościowych ofertę konta oszczędnościowego. Po wybraniu takiej oferty należy wpłacić na rachunek oszczędności w wysokości, jaką uznamy za słuszną.

Rankingi kont oszczędnościowych często posiadają przydatne filtry, dzięki którym dostosujemy wyświetlanie ofert według naszych oczekiwań. Przykładowo możemy odznaczyć oferty wymagające posiadania konta osobistego lub skierowane wyłącznie do nowych klientów, czy przeznaczone wyłącznie dla nowych środków.

Konto oszczędnościowe dla stałych klientów

Oferty oszczędnościowe dla stałych klientów bankowych w tym rachunków oszczędnościowych nie są najatrakcyjniejsze. Najwięcej zyskać możemy na ofertach promocyjnych, a te zwykle skierowane są do nowych klientów lub przeznaczone dla nowych środków. Banki za pomocą depozytów przyciągają do siebie nowych klientów wraz z ich oszczędnościami budując własne aktywa, którymi mogą zarządzać poprzez inwestowanie i udzielanie pożyczek.

Nie oznacza to, że banki nie posiadają dobrej oferty oszczędnościowej dla swoich stałych klientów. Należy regularnie zaglądać na strony internetowe naszego banku lub logować się do bankowości elektronicznej i sprawdzać, czy możemy skorzystać z dobrej oferty kona oszczędnościowego.


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Grupa-fb-Gielda-Promocji.jpg

Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi? Dołącz do -> naszej grupy na Facebooku 

Nie przegap

Czytaj więcej

Komentarze (0)

CitiKonto Citibank
CitiKonto Citibank
Premia

700 zł +5,5% do 20 000 zł

Karencja

Nowy klient, który nie posiada konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego w Banku CIti Handlowym od 31.12.2021.

od 31.12.2021

Warunki
 • 20 zł za założenie CitiKonta z wyrażonymi zgodami marketingowymi;
 • 130 zł za min. 2 000 zł wpływów w każdym z 2 kolejnych miesięcy po zawarciu umowy;
 • 250 zł za min. 3 płatności kartą o łącznej wartości 100 zł w każdym z 5 kolejnych miesięcy po zawarciu umowy;
 • 300 zł za min. 2 000 zł wpływów z wynagrodzenia w każdym z 5 kolejnych miesięcy po zawarciu umowy

(czytaj więcej)

700 zł

Poziom trudności

Łatwy

Złóż wniosek
Przeczytaj poniżej dalszą część