zgarnijpremie.pl » Poradniki » Lokaty i konta oszczędnościowe - poradniki » Podatek od lokat – ile wynosi i kto go płaci?

Podatek od lokat - ile wynosi i kto go płaci?

28 lut 2024 Komentarze ok. 5 minut czytania Oceń!
Oceń:
Wojciech Wojtczak
Wojciech Wojtczak – redaktor portalu Zgarnijpremie.pl. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły …
[email protected]

Korzystanie z lokat bankowych oraz kont oszczędnościowych to doskonały sposób na bezpieczne przechowywanie oszczędności z możliwością osiągnięcia dodatkowych zysków. Zanim jednak skorzystamy z lokat kont oszczędnościowych i innych form depozytowych powinniśmy wiedzieć, że każdy zysk wypracowany przez nasze oszczędności objęty jest odpowiednim podatkiem.

kalkulator, aby obliczyć podatek od lokat

Jak obliczyć odsetki od lokat?

Potencjalne odsetki depozytów łatwo obliczyć posiadając podstawowe dane o lokacie lub koncie oszczędnościowym, jak:

 • wysokość oprocentowania lokat
 • maksymalna kwota lokaty
 • czas trwania lokaty bankowej
 • sposób kapitalizacji (miesięczna, na koniec trwania lokaty lub inne)

W ten sposób możemy obliczyć potencjalne odsetki lokat korzystając z prostego wzoru:

Kwota lokaty x liczba dni x oprocentowanie/liczbę dni w roku = zysk brutto

Należy pamiętać, że obliczony zysk z lokaty jest wynikiem brutto, czyli jeszcze przed potrąceniem podatku. Dopiero po odliczeni podatku od zysków kapitałowych otrzymamy kwotę netto, czy tzw. „na rękę.”

Co to jest podatek Belki i kto opłaca podatek od lokat?

Podatek Belki to potoczna, ale powszechnie używana nazwa na podatek od lokat bankowych, kont oszczędnościowych oraz innych instrumentów depozytowych. Podatek od zysków kapitałowych obowiązuje od 2002 roku i został wprowadzony za czasów rządów Leszka Milera (SLD). Pomysł opodatkowania zysków kapitałowych zaproponował ówczesny minister finansów Marek Belka.

Istnieją 3 sposoby odprowadzania podatku Belki:

 • w formie ryczałtowej – dokonywanej przez płatnika, który jest najczęściej podmiotem wypłacającym odsetki, dywidendę (bank lub fundusz inwestycyjny). Ciężar podatku oczywiście przenoszony jest na podmiot, który osiągnął zysk kapitałowy. Podatek wnoszony jest bezpośrednio do urzędu skarbowego, zatem właściwy podatnik nie musi już do obliczać ani regulować. Ryczałtowa forma rozliczenia podatku Belki oznacza także że nie uwzględnia się przy obliczaniu podatku kosztów uzyskania przychodu.
 • w formie dodatkowego zeznania podatkowego – poprzez złożenie odrębnego zeznania podatkowego (PIT-38) po zakończeniu roku podatkowego, w którym wykazuje się osiągnięte dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.
 • na zasadach ogólnych – poprzez doliczenie dochodów do innych źródeł przychodów i rozliczenie w ogólnym zeznaniu rocznym według dwustopniowej skali podatkowej. Z tej formy mogą skorzystać spółki niebędące osobą prawną, jak spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna itd.

Jaka jest wysokość podatku Belki?

Podatek od zysków kapitałowych (Belki) od momentu jego wprowadzenia w 2002 roku wynosił 20%, ale w 2004 jego wysokość została skorygowana do 19% od uzyskanego zysku z lokaty bankowej lub konta oszczędnościowego. Stawka podatku Belki niezmienna do dzisiaj.

Obecnie coraz częściej poruszany jest temat zarówno przez środowiska ekonomistów, jak i polityczne o konieczności zniesienia tego podatku lub przynajmniej zwolnienia części z obowiązku jego ponoszenia. Choć tak jak każda danina podatek od zysków kapitałowych ma za zadanie zasilać budżet państwa to zdaniem wielu ekspertów zrezygnowanie z niego może spowodować znaczne ożywienie gospodarcze i w dłuższej perspektywie będzie korzystniejszym rozwiązaniem dla kondycji państwa.

Przeciwnicy tego pomysłu wskazują, że w przypadku zrezygnowania z podatku Belki rząd musiałby sposobów na uzupełnienie wpływów do budżetu, a z tytułu zysków kapitałowych w 2022 roku wyniosły one aż 6 mld zł. Wyrównanie takich wpływów mogłoby oznaczać wprowadzenie innych podatków lub podniesienia stawek już obowiązujących.

W teorii zwolnienia z podatku obejmują tylko zysk wynikający z zainwestowania w papiery wartościowe jeśli nabyliśmy je przed wejściem w życie nowelizacji przepisów sprzed blisko 20 lat. Zatem w praktyce większość osób, a zwłaszcza tych korzystających z popularnych lokat i kont oszczędnościowych nie mają obecnie możliwości uniknięcia opodatkowania. Nawet jeśli nasz zysk kapitałowy wyniesie 2 zł to wciąż należy odliczyć od niego 19 procent podatku Belki. Obecnie rozważane jest utworzenie kwoty wolnej od podatku belki, ale na ten moment muszą ponosić ją wszyscy.

Co obejmuje podatek od zysków kapitałowych (podatek od lokat)?

Podatek od oszczędności obejmuje zyski kapitałowe, za które uważane są zyski opisane w art. 17 ustawy o pod. doch. od osób fiz.:

 • odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą (lokaty bankowe i rachunki oszczędnościowe),
 • odsetki od pożyczek i kredytów,
 • odsetki od papierów wartościowych,
 • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:
 • dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 • oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 • zyski będące następstwem podziału majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),
 • wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń,
 • przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
 • przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
 • przychody z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 • przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,
 • przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,
 • nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,
 • przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Grupa-fb-Gielda-Promocji.jpg

Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi? Dołącz do -> naszej grupy na Facebooku <-, a wtedy żadna fajna oferta Ci nie ucieknie!


Nie przegap
Czytaj więcej

Komentarze (0)

Twoja Lokata
Twoja Lokata
Oprocentowanie

5,5%

Kwota lokaty

1 000-20 000 zł

Okres

3 miesiące

Warunki
 • wymagane konto osobiste;
 • dla nowych i obecnych klientów;
 • oprocentowanie stałe;
 • dotyczy dowolnych środków;
 • limit 1 lokaty na osobę;
 • utrata środków w przypadku zerwania lokaty;
 • lokata nieodnawialna;
 • lokatę można założyć w oddziale, przez internet lub w aplikacji mobilnej.

wymagane konto

Złóż wniosek
Przeczytaj poniżej dalszą część