zgarnijpremie.pl » Poradniki » Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

19 kwi 2022 Komentarze ok. 7 minut czytania 5.00 / 5 (2)
Oceń:
Wojciech Wojtczak
Wojciech Wojtczak – redaktor portalu Zgarnijpremie.pl. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły …
[email protected]

Dlaczego banki rozdają pieniądze?

To bardzo proste. Próbując zachęcić nowych klientów do skorzystania ze swoich ofert banki wolą nagrodzić nas premiami za otwarty produkt bankowy oraz za aktywne korzystanie z niego w określonym czasie. Jest to jedno z narzędzi promocyjnych, dzięki któremu zyskują obie strony. Bank, który zdobywa kolejnego klienta z nowym kapitałem oraz my zgarniając atrakcyjne nagrody oraz ciesząc się możliwościami nowego konta osobistego, czy karty kredytowej.

Dlaczego promocje skierowane się tylko do nowych klientów?

Nowy klient to dla banku nowy kapitał, który zasili zasoby finansowe instytucji, aby ta mogła inwestować i udzielać kredytów. Stąd zdecydowana większość promocji bankowych skierowana jest wyłącznie do osób, które nie korzystały z danego rodzaju produktu finansowego w danym banku we wskazanym przedziale czasu. Istnieją pojedyncze oferty, w których dawni klienci wyłączeni są z uczestnictwa dożywotnio. Większość jednak posiada tzw. karencje, które wskazują przedział czasu, w którym nie wolno było posiadać danego typu produktu bankowego.

Czy można zamknąć konto otwarte w promocji?

Oczywiście, że tak. W każdej chwil zarówno przed, jak i po zawarciu umowy możemy zrezygnować z konta bankowego, lub karty kredytowej. Jeśli jednak zależy nam na skorzystaniu z oferty i zdobyciu nagrody to po spełnieniu wszystkich przewidzianych regulaminem warunków aktywności powinniśmy poczekać przynajmniej do momentu odebrania premii i dopiero wtedy wypowiedzieć umowę.

Czym są zgody marketingowe?

Zgody marketingowe to inaczej pozwolenie pracownikom banku na kontakt z nami w celu przedstawienia dodatkowych ofert finansowych. Kontakt ten określony najczęściej jako „drogą elektroniczną” może mieć formę wiadomości mailowej, sms, powiadomienia w aplikacji mobilnej banku oraz telefonicznej rozmowy z konsultantem. Oczywiście przedstawienie danej ofert nie zmusza nas w jakikolwiek sposób do skorzystania z niej.

Większość promocji bankowych wymaga od uczestników wyrażenia zgody na taki kontakt marketingowy już na etapie wnioskowania o konto, kartę kredytową lub jakikolwiek inny produkt bankowy oraz nie wycofywanie tych zgód aż do momentu odebrania premii. Po wypłaceniu nagrody możemy bezkarnie wycofać zgody marketingowe droga mailową, na koncie klienta w bankowości internetowej, aplikacji mobilnej lub podczas najbliższej rozmowy z przedstawicielem banku. Każda nasza prośba tego typu musi zostać uszanowana.

Kiedy bank wypłaca premie?

Terminy wypłaty nagród podawane są każdorazowo w regulaminie danej promocji. Najczęściej jednak konkretną część premii otrzymujemy do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym spełniliśmy wymagane warunki aktywności. Przykładowo, jeśli dla zdobycia 100 zł powinniśmy wykonać do końca czerwca, to premia powinna znaleźć się na naszym koncie do końca lipca. Wcześniej możemy też spodziewać się informacji potwierdzającej fakt, że spełniliśmy wymogi i kwalifikujemy się do odebrania premii.

Czy można posiadać kilka kont osobistych?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby posiadać kilka kont osobistych w różnych bankach. Z punktu widzenia bezpieczeństwa naszych oszczędności prowadzenie więcej niż jednego rachunku w dwóch różnych bankach jest nawet wskazane. W przypadku włamania na konto, utracenia karty płatniczej, czy zapomnienia hasła do konta zawsze mamy alternatywne konto, gdzie możemy przechowywać przynajmniej część środków.

Posiadanie kliku kont osobistych będzie jednak wymagało pamiętanie o spełnieniu warunku aktywności na każdym, aby uniknąć opłat za ich utrzymanie. Bezpieczną alternatywną będzie otwarcie „zapasowego” konta, które jest bezwarunkowo darmowe. Wtedy nie będziemy musieli pamiętać o aktywnym korzystaniu z niego.

Czym są wpływy na konto?

Wpływy na konto są jednym z najczęściej pojawiających się warunków aktywności, jakie należy spełnić, aby odebrać premię. Jest to nic innego, jak otrzymanie na otwarty w promocji rachunek przelewu środków. Większość regulaminów nie precyzuje, czym mają być te środki (np. tytułem wynagrodzenia, emerytury, stypendium itd.). Wobec tego wystarczy, że posiadając drugie konto, ale koniecznie w innym banku, wykonamy przelew wymaganej kwoty na konto objęte promocją. Po spełnieniu tego warunku nic nie stoi na przeszkodzie, aby środki też wypłacić lub przelać z powrotem na inne konto.

Czy muszę wyrabiać kartę do konta?

To zależy. Teoretycznie nie musimy wyrabiać fizycznej karty płatniczej, aby w pełni korzystać z założonego konta. Większość bank oferuje obecnie możliwość wyrobienia wirtualnej kart płatniczej. O ile koszt jej wstawienia może być jednorazowo odpłatny to późniejsze utrzymanie go nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Jednak w zależności od promocji wyrobienie fizycznej karty płatniczej do konta może być jednym z wymogów oferty do odebrania nagrody. Co więcej bank może od nas wymagać, aby ewentualne aktywności polegające na wykonywaniu transakcji bezgotówkowych zostały wykonane właśnie fizyczną kartą debetową.

Czy są oferty konta bankowego za darmo?

W zasadzie każde konto bankowe może być darmowe, jeśli aktywnie z niego korzystamy. Co prawda istnieją na ryku oferty rachunków bezwarunkowo darmowych, ale większość z nich obciążona jest miesięcznym koszem utrzymania, który unikniemy za spełnienie wskazanych w regulaminie warunków aktywności.

Warunki te najczęściej polegają na wykonaniu pewnej ilości transakcji, zapewnieniu wpływów na konto lub utrzymaniu konkretnego salda na rachunku. Taka sama sytuacja dotyczy kosztów utrzymania karty płatniczej. Aby bank nie obciążył nas obsługą fizycznego środka płatniczego najczęściej musimy po prostu z niego korzystać.

Czy jak mam kredyt w danym banku to nie dotyczy mnie promocja konta lub karty?

Z reguły posiadanie kredytu w danym banku nie wyklucza z uczestnictwa w promocji innych produktów bankowych, jak konta bankowe, czy karty kredytowe. Może się natomiast wydarzyć, że warunkiem otrzymania pożyczki, jest otwarcie konta osobistego w tym samym banku. W takiej sytuacji oczywiście nie będziemy traktowani, jako nowi klienci i z promocji nie skorzystamy.

Czym jest okres bezodsetkowy w przypadku karty kredytowej?

Wiele osób sądzi, że korzystanie z karty kredytowej jest niebezpieczne z powodu odsetek od wykorzystanego limitu kredytowego. Tymczasem, jeśli spłacimy kartę w tzw. okresie bezodsetkowym to zapłacimy jedynie za wykorzystane środki bez żadnych dodatkowych kosztów. Długość okresu bezodsetkowego uzależniona jest od oferty danego banku. Zwykle wynosi prawie dwa miesiące licząc od momentu zaksięgowania transakcji kartą kredytową.

Co zrobić w przypadku utraty karty płatniczej?

Utracenie, czy to w wyniku kradzieży, czy zgubienia, karty płatniczej może się okazać bardzo kosztowe, jeśli nie zareagujemy w odpowiedni sposób w krótkim czasie od stwierdzenia tego faktu. Potencjalna osoba nieuprawniona może narazić nas na spore straty chociażby korzystając z transakcji zbliżeniowych. W pierwszej kolejności powinniśmy zastrzec kartę, aby nie można było nią wykonywać żadnych operacji. Można to zrobić w aplikacji mobilnej banku, na koncie w bankowości internetowej, na infolinii lub w placówce banku. Po takim zgłoszeniu bank sam wyrobi dla nas kolejną i prześle pobierając stosowną opłatę.

Czy zdolność kredytowa jest ważna w przypadku karty kredytowej?

W odróżnieniu od konta osobistego, które teoretycznie może otworzyć każdy klient posiadający stosowne dokumenty to wyrobienie karty kredytowej nie jest już takie oczywiste. Karta kredytowa to w pewnym sensie kredyt, z którego możemy skorzystać w każdej chwili posługując się odpowiednią kartą. Otrzymanie karty to udostępnienie nam limitu kredytowego na jaki możemy ją zadłużyć. Zanim bank zdecyduje, czy może nam przydzielić taki limit musi sprawdzić naszą zdolność do ewentualnej spłaty zadłużenia – zdolność kredytową. Największe znaczenie dla banku będą miały: nasze zarobki, staż zatrudnienia oraz, czy mamy jakieś zaległości w spłatach innych zobowiązań finansowych.

Czy promocje kont i programy poleceń wykluczają się?

Promocja konta zwykle skierowana jest do nowego klienta, to znaczy osoby, która wcześniej takiego rachunku w danym banku nie posiadała. Jeśli skorzystamy z kodu polecenia innego posiadacza konta i otworzymy rachunek w promocji, to na nagrodę możemy liczyć zarówno my, jak i osoba polecająca, ponieważ są to dwie osobne akcje promocyjne – nie wykluczają się.

Komentarze (0)

Konto Jakie Chcę
Konto Jakie Chcę
Utrzymanie konta

0 zł, za min. 500 zł wpływu i min. 1 płatność kartą lub BLIKiem

0-6 zł

Utrzymanie karty

0 zł, za min. 500 zł wpływu i min. 1 płatność kartą lub BLIKiem

0-8 zł

Wypłata z bankomatów obcych

5 zł

Czy premia?
  • 100 zł za samo otwarcie Konta Jakie Chcę z kartą płatniczą i wyrażonymi zgodami marketingowymi, zapewnienie min. 1000 zł wpływu i 1 logowanie do aplikacji mobilnej;
  • 200 zł za aktywność w każdym z 3 kolejnych miesięcy: zapewnij wpływ na konto min. 1000 zł; wykonaj min. 2 transakcję bezgotówkowe kartą debetową o wartości co najmniej 10 zł; minimum raz zaloguj się do aplikacji Santander mobile;
  • 100 zł bon Sodexo za wykonanie min. 3 przelewów na telefon BLIK w aplikacji Santander mobile w każdym z 5 miesięcy (od lutego do czerwca 2023).

(czytaj więcej)

400 zł premii + 6,25% do 20 000 zł

Złóż wniosek
Przeczytaj poniżej dalszą część
Optimized with PageSpeed Ninja