zgarnijpremie.pl » Najlepsze lokaty 6 miesięczne – czerwiec 2023

Najlepsze lokaty 6 miesięczne - czerwiec 2023

Sprawdź najnowszy ranking lokat bankowych na 6 miesięcy i zarabiaj na odsetkach!

Ranking – czerwiec 2024

600 zł za Konto Millennium 360º
Lokata Horyzont Zysku
Lokata Horyzont Zysku
Oprocentowanie 4,8%
Kwota lokaty od 1 000 zł
Okres 6 miesięcy
Warunki
 • z kontem osobistym;
 • tylko dla nowych środków (nadwyżka ponad stan salda z 12.04.2024);
 • oprocentowanie stałe;
 • można założyć w oddziale, przez internet lub w aplikacji ombilnej;
 • dla nowych i obecnych klientów;
 • utrata odsetek w przypadku zerwania lokaty;
 • kapitalizacja na koniec trwania lokaty;
 • lokata nieodnawialna.
wymagane konto
Złóż wniosek Sprawdź szczegóły
Lokata Inbank
Lokata Inbank
Oprocentowanie 5,5%
Kwota lokaty 1 000-50 000 zł
Okres 6 miesięcy
Warunki
 • gwarantem depozytu jest estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond
 • nie jest wymagane konto osobiste
 • oprocentowanie stałe dla nowych i obecnych klientów
 • lokata odnawialna (w przypadku automatycznego odnowienia lokaty bank powiększy oprocentowanie po odnowieniu o bonus w wysokości +0,1%)
 • limit wszystkich lokat na 1 osobę to 1 mln zł
 • utrata odsetek w przypadku zerwania lokaty
 • kapitalizacja na koniec okresu lokaty
bez konta osobistego
Złóż wniosek Sprawdź szczegóły
Lokata na Nowe Środki VeloBank
Lokata na Nowe Środki VeloBank
Oprocentowanie
 • 5,2% na 6 miesięcy
 • 5% na 3 miesiące
 • 4,8% na 12 miesięcy
5,2%
Kwota lokaty

od 5 000 zł (w placówkach) lub od 1 000 zł (innymi kanałami sprzedaży) do 180 000 zł

1 000-180 000 zł
Okres 6 miesięcy
Warunki
 • konto bankowe nie jest wymagane;
 • dla klientów, którzy udzielą zgód handlowych;
 • dla nowych środków (nadwyżka ponad saldo z dnia 04.06.2024)
bez konta osobistego
Złóż wniosek Sprawdź szczegóły
Lokata Facto
4. Lokata Facto
Oprocentowanie 5%
Kwota lokaty

maksymalna kwota na lokatach dla jednego klienta to 12 mln zł

od 5000 zł
Okres 6 miesięcy
Warunki

gwarantem włoski fundusz gwarancyjny Fondo Interbancario do wysokości 100 000 euro

Bez zakładania konta…
Złóż wniosek Sprawdź szczegóły
Lokata Online Nowe Środki
5. Lokata Online Nowe Środki
Oprocentowanie 5%
Kwota lokaty 1 000-400 000 zł
Okres 6 miesięcy
Warunki
 • Dla nowych środków (środki powyżej salda z dnia 29.03.2024);
 • dla nowych i obecnych klientów;
 • nie jest wymagane konto osobiste;
 • oprocentowanie stałe;
 • lokatę można założyć przez internet;
 • lokata odnawialna (automatycznie przedłużony depozyt na warunkach określonych w tabeli oprocentowania);
 • utrata odsetek w przypadku zerwania lokaty;
 • kapitalizacja na koniec trwania depozytu;
 • gwarantem Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
bez konta osobistego
Złóż wniosek Sprawdź szczegóły
Lokata Terminowa Plus 6M
6. Lokata Terminowa Plus 6M
Oprocentowanie 4,5%
Kwota lokaty 1 000-50 000 zł
Okres 6 miesięcy
Warunki
 • wymagane konto osobiste wraz z Otwartym Kontem Oszczędnościowym;
 • dla nowych i obecnych klientów;
 • dotyczy dowolnych środków;
 • lokata nieodnawialna;
 • utrata odsetek w przypadku zerwania lokaty;
 • oprocentowanie stałe;
 • limit 1 lokat dla klienta;
 • sposób założenia: przez internet lub z aplikacji mobilnej.
z kontem osobistym
Złóż wniosek Sprawdź szczegóły

Najlepsze lokaty 6 miesięczne

Lokaty bankowe są jednym z najpopularniejszych sposobów oszczędzania pieniędzy. Są to produkty finansowe oferowane przez banki, które pozwalają ulokować kapitał na określony czas, w zamian za obiecujący zwrot w postaci odsetek. Lokaty na 6 miesięcy to średnioterminowe inwestycje, które mogą być atrakcyjne dla osób poszukujących stabilnego dochodu z oszczędności.

Czym są lokaty bankowe na 6 miesięcy?

Lokaty bankowe na 6 miesięcy to rodzaj oszczędności, w którym klient deponuje określoną kwotę w banku na półroczny okres. Bank zobowiązuje się do wypłaty odsetek na koniec okresu 6-miesięcznego. Odsetki mogą być wypłacane razem z kapitałem lub na bieżąco, zależnie od preferencji klienta i warunków umowy.

Nie przegap

Czy lokaty bankowe na 6 miesięcy są bezpieczne?

Lokaty bankowe są zazwyczaj uważane za bezpieczne formy oszczędzania, głównie ze względu na istnienie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która zapewnia ochronę środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym na lokatach, w przypadku niewypłacalności banku.

Jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) to instytucja działająca na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Jest to fundusz, który gromadzi środki z wpłat banków członkowskich i służy do zabezpieczenia depozytów klientów tych banków w przypadku ich niewypłacalności.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa na zasadzie ubezpieczenia depozytów. Oznacza to, że jeśli bank członkowski (czyli bank, w którym klient ma lokatę lub inne konto) zostanie ogłoszony niewypłacalnym, BFG wypłaci klientom środki zgromadzone na ich rachunkach w granicach gwarantowanych przez fundusz.

Wysokość gwarancji w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wynosi aktualnie (stan na 2022 rok) równowartość 100 000 euro na każde konto w banku. Oznacza to, że jeśli klient ma więcej niż jedno konto w tym samym banku, suma gwarantowana obejmuje łączną wartość wszystkich tych kont, ale nie przekracza 100 000 euro.

Jeśli bank ogłosi niewypłacalność, BFG ma obowiązek wypłacić środki klientowi w terminie 20 dni roboczych od dnia ogłoszenia niewypłacalności banku. W przypadku lokat, odsetki również mogą być objęte gwarancją Funduszu, ale w granicach ustalonych przepisami prawa.

Czy lokaty 6 miesięczne objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym?

Dzięki istnieniu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego lokaty bankowe są uważane za bezpieczne formy oszczędzania. Nawet w przypadku niewypłacalności banku, środki klientów są chronione przez BFG do wysokości gwarantowanej. Warto jednak zauważyć, że istnieją pewne ograniczenia gwarancji, np. dotyczące maksymalnej kwoty gwarantowanej na jedno konto czy terminu wypłaty środków przez Fundusz.

Jak korzystać z lokat na 6 miesięcy?

Korzystanie z lokat bankowych w dobie internetu jest bardzo proste. Oczywiście lokaty 6 miesięczne to depozyty, w przypadku których należy liczyć się z powierzeniem swoich oszczędności na pół roku. Mimo wszystko niemal każdą lokatę założymy całkowicie zdalnie:

 • Porównanie ofert: Przed otwarciem lokaty porównaj oferty różnych banków, uwzględniając oprocentowanie, minimalną kwotę lokaty, warunki odsetek i ewentualne opłaty.
 • Wybór banku: Wybierz bank oferujący najkorzystniejsze warunki, biorąc pod uwagę zarówno oprocentowanie, jak i elastyczność lokaty.
 • Otwarcie lokaty: Po wybraniu banku otwórz konto (jeśli jeszcze go nie posiadasz) i złożenie wniosku o otwarcie lokaty. Wypełnij wszystkie niezbędne dokumenty i dokonaj wpłaty na lokatę.
 • Monitorowanie inwestycji: Regularnie monitoruj swoje inwestycje, aby upewnić się, że odsetki są naliczane zgodnie z umową i że nie ma żadnych nieoczekiwanych zmian warunków.
 • Zamknięcie lokaty: Po upływie 6 miesięcy, zdecyduj, czy chcesz wypłacić środki, przedłużyć lokatę czy też zainwestować je w inne produkty finansowe. Pamiętaj o ewentualnych opłatach za wcześniejsze wycofanie środków.

Ile można zarobić na lokacie 6-cio miesięcznej?

Oprocentowanie lokat na 6 miesięcy obecnie waha się zazwyczaj od 3,5% do 5% w skali roku. Przykładowo, jeśli lokata oferuje oprocentowanie 3.5% w skali roku, to po 6 miesiącach można oczekiwać zysku wynoszącego około 1.75% kwoty lokaty. Należy jednak pamiętać, że rzeczywisty zysk może być niższy po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych oraz innych opłat bankowych, jeśli takowe obowiązują.

Podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. „podatek Belki” jest niezmienny od momentu jego wprowadzenia w 2002 roku i wynosi 19%. W przypadku takich depozytów, jak lokaty to instytucja bankowa wnosi w naszym imieniu wspomniany podatek pomniejszając tym samym zysk z lokaty. Kwota przed opłaceniem podatku jest kwotą brutto. Dopiero po pobraniu podatku otrzymujemy kwotę netto, czyli realny zysk z lokaty.

Na co zwrócić uwagę?

Wybierając najlepszą lokatę 6-cio miesięczna dla siebie powinniśmy kierować się potencjalnie najwyższym możliwym zyskiem na koniec jej trwania, ale nie tylko. Oto kilka najważniejszych elementów oferty depozytu w postaci lokaty, na które warto zwrócić uwagę:

 • Oprocentowanie: Wybierz lokatę z jak najwyższym oprocentowaniem, ale pamiętaj o zrównoważeniu tego z innymi warunkami, takimi jak minimalna kwota lokaty i elastyczność wypłaty środków.
 • Warunki umowy: Zapoznaj się ze wszystkimi warunkami umowy, w tym z opłatami za wcześniejsze wycofanie środków oraz procedurą odnowienia lokaty.
 • Elastyczność: Sprawdź, czy lokata oferuje możliwość przedterminowego wypłacenia środków, jeśli istnieje taka potrzeba.
 • Bezpieczeństwo: Wybierz bank posiadający solidną reputację i gwarancje depozytowe, aby zabezpieczyć swoje środki.
 • Dodatkowe koszty: Upewnij się, że zrozumiałeś wszelkie opłaty związane z lokatą, takie jak opłaty za prowadzenie konta czy inne opłaty bankowe.
 • Podatek: Zwróć uwagę na podatek od zysków kapitałowych, który może obniżyć rzeczywisty zysk z lokaty.

Podsumowanie

Lokaty bankowe na 6 miesięcy mogą być atrakcyjną opcją dla osób poszukujących średnioterminowego sposobu oszczędzania pieniędzy. Przed wyborem lokaty warto dokładnie przeanalizować dostępne oferty i zwrócić uwagę na warunki umowy, oprocentowanie oraz zabezpieczenia depozytowe. Pamiętajmy, że lokaty bankowe są jednym z wielu sposobów zarządzania finansami, dlatego warto rozważyć również inne możliwości inwestycyjne dostępne na rynku.