zgarnijpremie.pl » Poradniki » Finanse codzienne - poradniki » Jak odblokować konto zajęte przez komornika?

Jak odblokować konto zajęte przez komornika?

19 lip 2023 Komentarze ok. 9 minut czytania Oceń!
Oceń:
Wojciech Wojtczak
Wojciech Wojtczak – redaktor portalu Zgarnijpremie.pl. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły …
[email protected]

Zajęcie konta przez komornika nie jest niczym przyjemnym. Momentalnie tracimy dostęp do zgromadzonych na rachunku bankowym środków. Czy to uzasadnione zajęcie komornicze w wyniku egzekucji będącej konsekwencją długu, czy też zajęcie nieuzasadnione możemy zawsze się odwołać od decyzji i podjąć działania zmierzające do odblokowania konta. Podpowiadamy, jak odblokować konto przez komornika?

jak odblokować konto

Jak wygląda procedura zajęcia konta bankowego przez komornika?

Zajęcia komornicze kont bankowych wymagają podstawy prawnej, jak tytuł wykonawczy, wyrok sądu czy egzekucja administracyjna, a w praktyce możliwe są dzięki systemowi OGNIVO. Jest to krajowy rejestr kont bankowych prowadzonych przez banki działające w Polsce. Komornik posiadając dane osoby, której zajęcie dotyczy wyszukuje w systemie OGNIVO rachunków zarejestrowanych na dane dłużnika i zwraca się do banku z wnioskiem o ich zajęcie.

Bank, po otrzymaniu stosownego wniosku od komornika, blokuje konto rachunkowe i przekazuje środki podlegające egzekucji urzędnikowi, który zabezpiecza stosowną kwotę na potrzeby zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Choć na początku blokady tracimy dostęp do konta oraz wszystkich środków na nim zgromadzonych to według przepisów prawa komornik nie może pozbawić nas wszystkich oszczędności. Istnieje tzw. kwota wolna od zajęcia, która każdego miesiąca musi pozostać na koncie dłużnika. Kwota ta wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia brutto.

Według rejestru klauzul niedozwolonych instytucja bankowa nie może pobierać prowizji za realizację tytułu egzekucyjnego. Dotyczy to jednak kont bankowych dla klientów indywidualnych nie zaś firmowych i instytucjonalnych. Pamiętajmy, że o blokadzie konta bankowego poinformować powinien komornik, a nie bank. Zatem wszelkie żale i pretensje do naszego banku są bezcelowe, ponieważ nie jest on stroną postępowania. W naszym interesie natomiast jest zadbanie o to, aby w banku widniały nasze aktualne dane adresowe, aby uniknąć zakończenia zajęciem z powodu nieotrzymania korespondencji od komornika.

Kiedy konto bankowe może zostać zajęte przez komornika omyłkowo?

Sytuacji, w których może nas dotknąć zajęcie komornicze konta bankowego jest co najmniej 3:

  1. Prowadzimy wspólne konto z osobą, która jest dłużnikiem – komornik nie będzie na tym etapie oceniał, jaka część aktywów zdeponowanych na danym koncie należy do nas, a jaka do dłużnika. Prewencyjnie zajmuje całe konto, a dopiero w gestii naszej jest zwrócenie się do niego z wyjaśnieniem oraz prośbą o zwolnienie naszej części środków z zajęcia.
  2. Jesteśmy w związku małżeńskim i prowadzimy z partnerem, który jest dłużnikiem wspólne konto bankowe – sytuacja bardzo podobna do poprzedniej, ale w przypadku małżeństwa, o ile nie została sporządzona przed jego zawarciem tzw. intercyza występuje wspólnota małżeńska. Zatem w teorii zobowiązania naszego małżonka są zobowiązaniami/długami naszymi. Nawet jednak w takim przypadku możemy zwrócić się do komornika z prośbą o wyłączenie z postępowania w zakresie naszej części aktywów, jeśli udowodnimy, że nie przyczyniliśmy się do powstania długu oraz środki, z których powstał dług nie były przeznaczone na wspólne cele, jak np. utrzymanie gospodarstwa domowego.
  3. Padliśmy ofiarą kradzieży danych osobowych – w dzisiejszych czasach jedną z najważniejszych wartości są nasze dane osobowe. Posiadając podstawowe już dane, jak imię, nazwisko i PESEL przestępcy mogą posłużyć się nimi np. do wyłudzenia pożyczki. Jeśli mamy podejrzenie, że ktoś mógł bezprawnie wejść w posiadanie naszych wrażliwych danych osobowych, np. w wyniku kradzieży/utracenia dowodu osobistego, to powinniśmy koniecznie taki fakt zgłosić na policji. Osoba, która zaciągnęłaby pożyczkę lub inne zobowiązanie, prawdopodobnie uczyniłaby to z intencją jej niespłacenia. W takiej sytuacji może się zdarzyć, że o ciążących na naszej osobie zobowiązaniach dowiem się dopiero w momencie przeprowadzania egzekucji komorniczej w postaci zajęcia konta bankowego. Oczywiście powinniśmy zwrócić się do komornika z wyjaśnieniem wskazując na zgłoszenie odpowiednim organom utracenie dokumentu (będzie to mocno działało na naszą korzyść).

Jak odblokować konto zajęte przez komornika omyłkowo?

Choć kontakt z komornikiem, który zajął nam konto bankowe wydaje się najwłaściwszym rozwiązaniem w przypadku omyłkowej egzekucji to istnieją możliwości odwołania się do innych instytucji. Jeśli konto bankowe zostało zajęte przez komornika omyłkowo, istnieją pewne kroki, które jako osoba poszkodowana możemy podjąć w celu rozwiązania tej sytuacji. Oto kilka sugestii:

Kontakt z komornikiem: pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z komornikiem, który zajął konto. Wyjaśnijmy mu, że zajęcie konta było omyłkowe i przedstawmy dowody, które potwierdzają tę sytuację. Komornik może przeprowadzić weryfikację i rozważyć odblokowanie konta, jeśli uzna że nasze dowody oraz wyjaśnienia są wystarczające.

Kontakt z bankiem: możemy również powiadomić bank, który prowadzi nasz rachunek o sytuacji. Przedstawmy im dowody, które potwierdzają, że zajęcie konta było wynikiem błędu lub nadgorliwości urzędnika. Bank może podjąć działania w celu wyjaśnienia sytuacji i rozwiązania problemu, ponieważ jako instytucji finansowej powinno zależeć na rzetelnym wyjaśnieniu sprawy

Kontakt z sądem: jeśli nie uda się nam rozwiązać problemu za pośrednictwem komornika oraz banku, możemy zgłosić sprawę do sądu. Złożenie skargi o omyłkowe zajęcie konta może być konieczne w celu rozwiązania sytuacji prawnie i odzyskania dostępu do konta.

Kontakt z prawnikiem: W takiej sytuacji warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach związanych z egzekucją komorniczą. Prawnik będzie mógł doradzić i reprezentować Cię w procesie rozwiązywania problemu.

Jeśli dowiedzieliśmy się już o zajęciu konta przez komornika to bardzo ważne jest gromadzenie dowodów, które potwierdzają, że zajęcie konta było błędem. Mogą to być dokumenty, które pokazują, że nie mamy żadnych zaległości wobec wierzyciela lub że dług został spłacony. Jeśli padliśmy ofiarą kradzieży, które posłużyły do wyłudzenia pożyczki do pomocne będzie przedstawienie notatki policyjnej ze zgłoszenia utracenia dokumentu tożsamości lub włamania do systemów informatycznych, gdzie dostępne były nasze dane.

Kiedy konto bankowe może zostać zajęte przez komornika?

Zajęcie komornicze konta to konsekwencja decyzji o egzekucji komorniczej, a ta najczęściej powstaje w wyniku jakiegoś zadłużenia. Może to być zaległość w spłacie raty, nieopłacony rachunek za prąd, czy mandat karny za przekroczenie prędkości. Do niechlubnych, ale jednych z najczęściej spotykanych powodów jest nieterminowe regulowanie alimentów. Wysokość zadłużenia nie ma w tym przypadku znaczenia. Tak samo zajęte konto może mieć osoba zalegająca ze spłatą kilkuset tysięcy, jak i osoba, która zapomniała zapłacić za drobny mandat. Jak więc widać każdemu z nas może się taka przykra sytuacja przytrafić w życiu codziennym. Miejmy na uwadze, że w przypadku stosunkowo niskiego długu,  np. niespłacone mandaty za brak biletu komunikacji miejskiej możemy zwrócić się do banku z wnioskiem, aby został on pokryty z kwoty wolnej od zajęcia.

Jak odblokować konto zajęte przez komornika na mocy decyzji o egzekucji komorniczej?

Jeśli jednak zajecie konta bankowego przez komornika było uzasadnione i mamy tego pełną świadomość, a zależy nam uzyskaniu dostępu do środków to również powinniśmy podjąć pewne działania. Odblokowanie konta zajętego przez komornika zależy od przepisów i procedur obowiązujących w danym kraju. W przypadku problemów z kontem bankowym, które zostało zajęte przez komornika, zalecam skonsultowanie się z prawnikiem lub doradcą finansowym, który zna lokalne przepisy i może udzielić odpowiedniej pomocy.

Kontakt z komornikiem: zawsze w przypadku zajęć komorniczych to kontakt właśnie z urzędnikiem, który prowadzi postępowanie egzekucyjne powinno być najskuteczniejszą metodą wyjaśnienia sytuacji. To właśnie komornik informuje nas listownie o zajęciu konta i to z nim powinniśmy się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji na temat sytuacji oraz dowiedzieć się, jakie są warunki i procedury odblokowania konta.

Potwierdzenie tożsamości: komornik może wymagać od nas potwierdzenia tożsamości i przedstawienia odpowiednich dokumentów, takich jak dowód osobisty czy paszport, aby zweryfikować, czy jesteśmy faktycznym właścicielem zajętego konta bankowego.

Uzyskanie informacje o długu: jeśli podejrzewamy, z czego może wynikać zajęcie naszego konta, ale nie jesteśmy tego pewni to powinniśmy skontaktować się z komornikiem w celu uzyskania informacji na temat długu, który doprowadził do postępowania egzekucyjnego. Może to pomóc w ustaleniu, jakie kroki nalzęu podjąć w celu uregulowania długu i odblokowania konta.

Negocjacje i uregulowanie długu: w przypadku zidentyfikowania długu, który doprowadził do zajęcia komorniczego konta bankowego możemy podjąć negocjacje z komornikiem w celu ustalenia warunków spłaty. Możliwości obejmują spłatę długu w całości, zawarcie porozumienia o spłacie ratami lub próbę negocjacji nowych warunków spłaty. Od ustalenia tych warunków może zależeć odblokowania naszego konta. Pamiętajmy, że do właściwego długu doliczane są stale narastające odsetki oraz opłata egzekucyjna.

Wniosek o uchylenie zajęcia: jeżeli uważamy, że mimo wszystko zajęcie konta było nieuzasadnione lub narusza nasze prawa, możemy złożyć wniosek o uchylenie decyzji o zajęciu rachunku bankowego do sądu. W tym przypadku warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże w przygotowaniu odpowiednich dokumentów i reprezentowaniu naszych interesów w sposób profesjonalny.

PAMIĘTAJ: W praktyce najczęściej bank odblokowuje konto po otrzymania pisma od urzędnika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Nie przegap

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć konto członka rodziny?

Przeczytaj też: Konto bankowe bez komornika. Czy można założyć nowe konto bankowe, mając zajęcie komornicze?

Przeczytaj też: Jak uniknąć zajęcia rachunku bankowego?


Czytaj więcej

Komentarze (0)

Konto Przekorzystne
Konto Przekorzystne
Premia

200 zł + 7% do 100 tys. zł

Karencja

Klienci, którzy nie posiadali konta w Banku Pekao od 01.08.2021 do 08.01.2023.

od 01.08.2021

Warunki

W każdym z 3 miesięcy po otwarciu Konta Przekorzystnego z kartą debetową wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta.

(czytaj więcej)

200 zł

Poziom trudności

Bardzo łatwy

Złóż wniosek
Przeczytaj poniżej dalszą część