zgarnijpremie.pl » Poradniki » Konta osobiste - poradniki » Jak zamknąć konto w Alior Bank?

Jak zamknąć konto w Alior Bank?

11 lipca 2024 (Aktualizacja 12.07.2024) Komentarze ok. 9 minut czytania Oceń!
Oceń:
Wojciech Wojtczak
Wojciech Wojtczak – redaktor portalu Zgarnijpremie.pl. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły …
[email protected]

Jak zamknąć konto w Alior Bank, że by zrobić najwygodniej i najskuteczniej? Poniżej opisujemy wszystkie dostępne metody wypowiedzenia umowy w Alior Banku oraz wskazujemy, na co zwrócić uwagę przy rezygnacji z konta bankowego.

Jak zamknąć konto w Alior Bank?

Jak zamknąć konto w Alior Bank

Jak zamknąć konto w Alior Bank – metody

Alior Bank to jedne z największych oraz najpopularniejszych banków w Polsce. Większościowym udziałowcem Alior Banku jest Skarb Państwa. Posiadając w rachunek bankowy w Alior Banku możemy go zamknąć na cztery sposoby:


osobiście w placówce Alior Banku

samodzielnie w bankowości internetowej Alior Banku

wysyłając list na adres korespondencyjny Alior Banku

dzwoniąc na infolinię Alior Banku


O czym warto pamiętać zanim złożymy dyspozycję zamknięcia konta?

Uregulowanie zobowiązań

Zanim złożymy dyspozycję konta osobistego z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia warto upewnić się, że nasze zobowiązania wobec banku są uregulowane. Najczęściej chodzi tutaj o zaległe opłaty za konto, kartę lub ujemne saldo na rachunku np. w postaci wykorzystanego debetu. Możemy być pewni, że przy próbie zamknięcia konta bank odrzuci naszą prośbę, jeśli na rachunku będą widniały jakieś zaległości.

Rezygnacja z karty płatniczej

Pamiętajmy, że w przypadku Konta Jakże Osobistego Alior Banku wydawana do niego karta nie jest darmowa. W przypadku niewykonania wymaganej aktywności w miesiącu bank pobiera za obsługę karty 5 zł miesięcznie. Jeśli nie potrzebujemy już tej karty to jeszcze przed złożeniem wypowiedzenia umowy o konto można samodzielnie kartę zlikwidować. Wystarczy z poziomu aplikacji mobilnej (Alior Mobile) lub bankowości internetowej (Alior Online) wejść w ustawienia karty i wybrać opcję zastrzeż kartę lub zamknij kartę. Dla przypomnienia samo zablokowanie karty ma charakter tymczasowy i nie zwalnia z opłat za jej posiadanie. W przypadku Alior Banku w opcjach karty mamy możliwość ustawienia aż 3 statusów:

 • zablokuj kartę – ma charakter tymczasowy np. w sytuacji tymczasowego zagubienia karty lub kiedy chwilowo nie mamy do niej dostępu. W takiej sytuacji warto ją zablokować, aby później ponownie również samodzielnie aktywować. Podczas blokady bank cały czas nalicza opłatę za kartę.
 • zamknij kartę – zamknięcie karty w Alior Banku oznacza rozwiązanie umowy o kartę płatniczą do konta bankowego. Tak samo, jak w przypadku zastrzeżenia dalsze korzystanie z karty nie jest możliwe. Jeśli jednak chcielibyśmy ponownie korzystać z karty to samo zawnioskowanie o wydanie karty nie wystarczy. Należy zawrzeć nową umowę ramową o kartę.
 • zastrzeż kartę – po wybraniu tej opcji karta zostaje dezaktywowana permanentnie. Jeśli chcemy korzystać z karty ponownie to musimy zawnioskować o wydanie kolejnej, za co może zostać naliczona opłata zgodna z aktualną tabelą opłat i prowizji.

Zgody marketingowe

Jeśli z jakiegoś powodu, np. braliśmy udział w promocji bankowej, mieliśmy wyrażone zgody na przetwarzanie naszych danych w celu przedstawiania nam ofert handlowych banku to warto jeszcze przed zamknięciem konta wypowiedzieć takie zgody. Zamykanie konta bankowego nie skutkuje automatycznym wycofaniem tych zgód, więc warto to zrobić najpóźniej w trakcie składania dyspozycji zamknięcia konta lub jeszcze przed.

Umowa ramowa

Umowa ramowa to rodzaj umowy zawieranej między klientem a bankiem, która określa ogólne zasady współpracy i warunki realizacji różnych operacji bankowych w przyszłości. Umowa o prowadzenie konta, czy korzystanie z karty debetowej nie jest tym samym dokumentem. W trakcie wypowiadania umowy warto poprosić bank również o rozwiązanie umowy ramowej, ponieważ posiadanie jej aktywnej może w przyszłości blokować nasz udział w promocji bankowej. Oznacza to, że nasza karencja będzie liczona od wygaśnięcia tej umowy.

Zamknięcie konta osobiście w placówce Alior Banku

Zarówno konto osobiste, jak i konto firmowe w Alior Banku możemy zamknąć osobiście podczas wizyty w wybranym oddziale banku. Aby wyszukać najbliższą placówkę Alior Banku, w której moglibyśmy rozwiązać umowę najlepiej skorzystać z Google Maps lub wejść na stronę banku i za pomocą mapki wybrać najbliższy oddział:

UWAGA: posiadając dodatkowe produkty, jak przykładowo konta walutowe powinniśmy udać się do oddziału Alior Banku, które nie jest tzw. placówką partnerską. W placówce partnerskiej jesteśmy w stanie zamknąć konto osobiste z kartą.

Jak przygotować się do zamknięcia konta bankowego w placówce banku?

Przed udaniem się do wybranego oddziału Alior Banku należy upewnić się, że posiadamy aktualny dowód osobisty. Dzięki niemu pracownik banku będzie w stanie potwierdzić naszą tożsamość. Alternatywnie możemy wykorzystać dowód osobisty w wersji elektronicznej, jeśli korzystamy z aplikacji mObywatel. W tym celu należy zabrać telefon.

Po przybyciu do oddziału należy poinformować konsultanta o zamiarze rozwiązania umowy o konto. Musimy ustnie wskazać, z jakich produktów Alior Banku chcemy zrezygnować. Pracownik banku przyjmie od nas dyspozycje i przygotuje dokumenty w dwóch egzemplarzach. Na każdym należy złożyć podpis. Warto zachować swój egzemplarz, jako dowód, że efektywnie złożyliśmy dyspozycję wypowiedzenia umowy o konto. Po upływie okresu wypowiedzenia rachunek bankowy zostanie zamknięty.

UWAGA: Jeśli nie zaznaczymy podczas zamykania konta, że chcemy również zamknąć dostęp do bankowości elektronicznej to możliwość logowania się np. do aplikacji mobilnej pozostanie pomimo rozwiązania umowy o konto (nawet nie posiadając już żadnych produktów Alior Banku).

Zamknięcie konta przez internet w Alior Banku

Najwygodniejszym i najszybszym sposobem na zamknięcie konta bankowego w Alior Banku jest samodzielne skorzystanie z bankowości internetowej Alior Banku – Alior Online. W tym celu wystarczy zalogować się do konta i wybrać Moje sprawyDyspozycje, opinie i potwierdzeniaWypowiedzenie/zamknięcie kontaZłóż wniosek

Po złożeniu wypowiedzenia umowy rachunku przez bankowość internetową mamy 30 dniowy okres wypowiedzenia. Jeśli mamy wyrażone zgody marketingowe, a po zamknięciu konta nie chcemy otrzymywać ofert handlowych od Alior Banku to również z poziomu bankowości elektronicznej możemy samodzielnie wycofać takie zgody.

Zamknięcie konta korespondencyjnie w Alior Banku

W Alior Banku likwidacja konta bankowego może odbyć się również korespondencyjnie. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o konto za pomocą pisemnego oświadczenia należy przesłać lit na adres banku:

Alior Bank SA

ul. Łopuszańska 38 D

02-232 Warszawa

List powinien zawierać takie informacje, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • dane kontaktowe (np. telefon, adres email),
 • dyspozycja zamknięcia rachunków (konto osobiste, oszczędnościowe, itd.) i rozwiązania umowy ramowej,
 • numer zamykanego rachunku oraz drugi numer konta w innym banku (dla przelania pozostawionych środków),
 • wycofanie zgody na przetwarzanie przez bank danych osobowych w celach marketingowych,
 • dyspozycję zamknięcia dostępu do bankowości internetowej.

Złożeniu pisemnego oświadczenia o zamknięciu konta musi towarzyszyć własnoręczny podpis zgodny ze wzorem podpisu złożonym przez bank. Oznacza to, że jeśli podpis ten będzie się znacząco różnił od tego złożonego w banku to pracownik baku ma prawo odrzucić wniosek.

Dodatkowo warto deklarację wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód, że stosowna prośba została do banku dostarczona w sposób skuteczny.

Zamknięcie konta przez infolinię banku

Alternatywą dla zamknięcia konta w oddziale Alior Banku, listownie, czy w bankowości internetowej jest złożenie dyspozycji telefonicznie Konto w Aliorze. W tym celu należy zadzwonić pod numer:

19 502 lub +48 12 370 70 00.

Po pozytywnej weryfikacji naszej tożsamości należy złożyć ustną wolę zamknięcia konta bankowego. Umowa rachunku bankowego w Alior Banku rozwiąże się po 30 dniach okresu wypowiedzenia. Podczas rozmowy powinniśmy wskazać, z jakich produktów bankowych chcemy zrezygnować.

Oczywiście dodatkowo warto poprosić o zamknięcie umowy ramowej, wycofania zgód marketingowych oraz przesłanie potwierdzenia przyjęcia dyspozycji, a w najlepszym wypadku potwierdzenie zamknięcia konta po upływnie okresu wypowiedzenia.

Zamknięcie konta firmowego

Dokumenty potrzebne do zamknięcia konta firmowego w Alior Banku

 • Wypowiedzenie umowy rachunku firmowego w Alior Banku
 • Dowód osobisty
 • Numer rachunku bankowego

Proces zamknięcia konta firmowego w Alior Banku:

Teoretycznie zamknięcie konta firmowego Alior Banku (np. najpopularniejszego iKonta Biznes) jest możliwe z poziomu bakowości internetowej Alior Online. Niestety klienci biznesowi często skarżą się na ten proces wskazując na brak jego skuteczności.

Dlatego w przypadku rachunków firmowych najpewniejszą metodą rozwiązania umowy jest wizyta w placówce Alior Banku i złożenie dyspozycji osobiście.

Ważne informacje w pigułce:

Ile trwa okres wypowiedzenia umowy o konto w Alior Banku?

W Alior Banku, podobnie jak w przypadku większości banków w Polsce obowiązuje 30sto dniowy okres wypowiedzenia umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Co z pieniędzmi na rachunku po zamknięciu konta w Alior Banku?

Jeśli w momencie zamykania konta w Alior Banku znajdują się na nim środki finansowe, to warto wykorzystać okres wypowiedzenia, podczas którego samodzielnie wypłacimy jest np. na inne konto bankowe. Jeśli jednak tego nie zrobimy to nie przepadają one w wyniku zamknięcia konta. Alior Bank przeleje je na wskazane wcześniej konto bankowe.

Umowę rachunku – co należy wiedzieć przed zamknięciem konta?

Przy składaniu dyspozycji w Alior Banku o zamknięcie konta musisz pamiętać o konieczności wypowiedzenia również umowy ramowej. Wypowiedzenie umowy ramowej jest konieczne, by ostatecznie pozbyć się konta.

Dokumenty potrzebne do zamknięcia konta:

 • Wypowiedzenie umowy rachunku w Alior Banku
 • Dowód osobisty
 • Numer rachunku bankowego

Najłatwiejsze wypowiedzenie umowy rachunku w Alior Banku:

Możemy złożyć wypowiedzenie umowy rachunku w Alior Banku osobiście lub korespondencyjnie. Wypowiedzenie umowy rachunku powinno zawierać niezbędne informację, na podstawie których pracownik banku będzie w stanie zweryfikować naszą tożsamość.

Posiadając konto w Kantorze Walutowym Alior Banku możemy zamknąć ten rachunek również w placówce banku, listownie oraz na infolinii.

Podsumowanie

Jak szybko i bezproblemowo zamknąć konto w Alior Banku?

Zamknięcie konta w Alior Banku jest możliwe na kilka sposobów. W zależności od preferencji możemy wybrać infolinię, list, bankowość internetową lub wizytę w oddziale banku. Pamiętajmy aby przy wypowiedzeniu umowy rachunku poprosić również o rozwiązanie umowy ramowej, aby ostatecznie pozbyć się konta oraz wszelkich związków z Alior Bankiem.


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Grupa-fb-Gielda-Promocji.jpg

Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi? Dołącz do -> naszej grupy na Facebooku <-, a wtedy żadna fajna oferta Ci nie ucieknie!


Nie przegap

Czytaj więcej

Komentarze (0)

Konto Przekorzystne
Konto Przekorzystne
Premia

200 zł + 7% do 100 tys. zł

Karencja

Klienci, którzy nie posiadali konta w Banku Pekao od 01.08.2021 do 08.01.2024.

od 01.08.2021

Warunki
 • 50 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego z kartą i zgodami marketingowymi;
 • 150 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta w każdym z 3 miesięcy po otwarciu konta.

(czytaj więcej)

50 zł + 150 zł

Poziom trudności

Bardzo łatwy

Złóż wniosek
Przeczytaj poniżej dalszą część