zgarnijpremie.pl » Wiadomości » Zyski sektora bankowego wciąż rosną. NBP podał najnowsze dane

Zyski sektora bankowego wciąż rosną. NBP podał najnowsze dane

5 czea 2024 Komentarze ok. 1 minuta czytania Oceń!
Oceń:
Maciej Korneluk
Humanista z serca, ekonomista z rozsądku. Pasję do promocji bankowych i ich …
[email protected]

W okresie od stycznia do końca kwietnia 2024 roku zysk netto sektora bankowego wyniósł 14,43 mld zł. To wzrost o 11,5% w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem.

Rosnące zyski

Dane dotyczące sektora bankowego w Polsce przedstawił Narodowy Bank Polski. W samym kwietniu 2024 roku zysk netto branży wyniósł 4,16 mld zł. Przychody operacyjne sektora bankowego za pierwsze 4 miesiące 2024 roku wyniosły 41,3 mld zł. To wartość o 10,3% wyższa niż przed rokiem.

Zysk netto sektora bankowego za ten okres to 14,43 mld zł (wzrost rdr o 11,5%).

Rosną również koszty

O tym, że wzrosty przychodów są imponujące, świadczy również fakt, że w badanym okresie wzrosła również większość kosztów ponoszonych przez banki. Koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 3,5% w ciągu roku. Wydatki administracyjne wyniosły 17,13 mld zł, co stanowi wartość o 10,7% większą niż przed rokiem. Obciążenia pracownicze były o 14,4% wyższe niż przed rokiem. W ciągu roku spadły jedynie koszty odsetkowe banków (zmiana o 8,1%).

Zyski banków zasilają rezerwy

Część zysków banki przeznaczyły na rezerwy. Ich wartość na koniec kwietnia 2024 roku wyniosła 1,75 mld zł. To wartość o 63% większa niż przed rokiem.


Czytaj więcej

Komentarze (0)

Karta kredytowa Citi Simplicity
Karta kredytowa Citi Simplicity
Premia

900 zł

Karencja

W promocji może wziąć udział osoba nieposiadająca co najmniej od 01.04.2023 w Citibanku żadnej głównej karty kredytowej.

od 01.04.2023

Warunki
  • Najpóźniej do 10.03.2024 przystąp do programu Bezcenne Chwile;
  • również do 10.03.2024 wykonaj min. 5 płatności kartą na łącznie min. 100 zł. Otrzymasz 24 000 pkt. o wartości 300 zł do Allegro.
  • W każdym miesiącu od kwietnia do września (6 miesięcy) wykonaj min. 5 płatności kartą na łącznie min. 100 zł;
    za każdy miesiąc otrzymasz Kartę podarunkową o wartości 100 zł do Allegro.

(szczegóły)

900 zł do Allegro

Poziom trudności

Bardzo łatwy

Złóż wniosek
Przeczytaj poniżej dalszą część