zgarnijpremie.pl » Poradniki » Finanse codzienne - poradniki » Wypłata zasiłku dla bezrobotnych na konto bankowe – co musisz wiedzieć?

Wypłata zasiłku dla bezrobotnych na konto bankowe - co musisz wiedzieć?

17 sty 2024 Komentarze ok. 3 minut czytania Oceń!
Oceń:
Wojciech Wojtczak
Wojciech Wojtczak – redaktor portalu Zgarnijpremie.pl. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły …
[email protected]

Wypłata zasiłku dla bezrobotnych

Kiedy przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku przysługuje osobom, które w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni były zatrudnione i osiągnęły wynagrodzenie w wysokości co najmniej aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Do tego okresu nie zalicza się urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni.

Aktualne minimalne wynagrodzenie za pracę znajdziemy np. za stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Taką informację może tez nam udzielić Powiatowy Urząd Pracy (PUP).

Minimalne wynagrodzenie za pracę

  • od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. – 4242 zł,
  • od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł.

Przy prawie do zasiłku dla bezrobotnych nie ma znaczenia wymiar etatu, a wysokość wynagrodzenia, które musi osiągnąć przynajmniej ustawowe najniższe krajowe wynagrodzenie.

Sposoby odebrania zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek, stypendium, dodatek aktywizacyjny oraz inne świadczenia dla osób bezrobotnych wypłacane są przez Powiatowy Urząd Pracy na wskazany przez beneficjenta numer rachunku bankowego, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem. Bezrobotni, którzy nie podali numeru rachunku bankowego mogą odebrać przysługujące im świadczenia osobiście wg ogłoszonego przez dany PUP harmonogram wypłat świadczeń gotówkowych w kacie urzędu.

W przypadku nieodebrania zasiłku w terminach ustalonych w terminie świadczenia będą wypłacane po uzgodnieniu terminu dodatkowej wypłaty z danym urzędem. Świadczenie w gotówce wypłaca się osobiście bezrobotnemu po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Kiedy wypłata świadczenia dla bezrobotnych?

Zasiłek dla osób bezrobotnych wypłacany jest na numer konta bankowego podanego przez bezrobotnego w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany może być w dwóch okresach. 180 dni, jeśli beneficjent mieszka na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Okres pobierania świadczenia wynosi 365 dni, jeśli bezrobotny mieszka na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub:

  • bezrobotny ma więcej niż 50 lat oraz posiada co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
  • bezrobotny posiada na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez bezrobotnego
  • lub samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Komu przysługuje prawo do dodatku aktywizacyjnego?

Dodatek aktywizacyjny to specjalne świadczenie służące promocji zatrudnienia i przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy, która posiada prawo do zasiłku oraz samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Dodatek aktywizacyjny wypłaca Powiatowy Urząd Pracy z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez ten urząd, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Grupa-fb-Gielda-Promocji.jpg

Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi? Dołącz do -> naszej grupy na Facebooku <-, a wtedy żadna fajna oferta Ci nie ucieknie!


Nie przegap

Czytaj więcej

Komentarze (0)

CitiKonto Citibank
CitiKonto Citibank
Premia

700 zł +5,5% do 20 000 zł

Karencja

Nowy klient, który nie posiada konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego w Banku CIti Handlowym od 31.12.2021.

od 31.12.2021

Warunki
  • 20 zł za założenie CitiKonta z wyrażonymi zgodami marketingowymi;
  • 130 zł za min. 2 000 zł wpływów w każdym z 2 kolejnych miesięcy po zawarciu umowy;
  • 250 zł za min. 3 płatności kartą o łącznej wartości 100 zł w każdym z 5 kolejnych miesięcy po zawarciu umowy;
  • 300 zł za min. 2 000 zł wpływów z wynagrodzenia w każdym z 5 kolejnych miesięcy po zawarciu umowy

(czytaj więcej)

700 zł

Poziom trudności

Łatwy

Złóż wniosek
Przeczytaj poniżej dalszą część