Jak zapłacić mandat?

16 lut 2024 Komentarze ok. 7 minut czytania Oceń!
Oceń:
Wojciech Wojtczak
Wojciech Wojtczak – redaktor portalu Zgarnijpremie.pl. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły …
[email protected]

Obowiązek opłacenia mandatu karnego nie jest niczym przyjemnym. Z racji tego, że wolimy unikać sytuacji, w których należy opłacić mandat nie każdy wie, w jaki sposób można to zrobić najszybciej i najwygodniej. O tym, że należy płacić mandaty w terminie nie trzeba specjalnie nikomu tłumaczyć. W przypadku niezapłaconego mandatu organ, który go wystawił traktuje jako odmowa jego przyjęcia, co skutkuje wszczęciem postępowania sądowego.

jak zapłacić mandat

Czym jest mandat karny i jak wygląda?

W Polsce mandaty karne mogą być nałożone w wyniku popełnienia wykroczeń przez różne i uprawnione organy właściwe do rodzaju popełnionego czynu zabronionego. Choć potocznie na wszystkie typy kart pieniężnych zwykło się mówić „mandaty” to nie każdy z takich nałożonych sankcji jest w istocie mandatem, a może być np. „wezwaniem do zapłaty opłaty dodatkowej”. W Polsce mandaty karne możemy otrzymać:

 • Mandat karny za wykroczenia drogowe może nałożyć Policja, Inspekcja Transportu Drogowego (ITD), Straż Miejska za przekroczenie prędkości, nieprawidłowe parkowanie, brak zapiętych pasów, mandat za korzystanie z telefonu podczas jazdy itp.
 • Mandat karny za wykroczenia w zakresie porządku publicznego może nałożyć: Policja, Straż Miejska za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym bez zezwolenia, zakłócanie porządku publicznego itp.
 • Mandat karny za wykroczenia gospodarcze może nałożyć Inspekcja Handlowa, Inspekcja Pracy, inne organy nadzoru gospodarczego za naruszenia przepisów dotyczących handlu, pracy, bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy itp.
 • Mandat karny za wykroczenia skarbowe może nałożyć uprawniony pracownik Urzędu Skarbowego lub Służby Celno-Skarbowej za uchylanie się od płacenia podatków, fałszowanie dokumentów podatkowych itp.
 • Mandat karny za wykroczenia środowiskowe może nałożyć Inspekcja Ochrony Środowiska, inne organy środowiskowe za zanieczyszczanie środowiska, nielegalne wyręby drzew itp.

Naturalnie polskie ustawodawstwo przewiduje prawo do nieprzyjmowania mandatu, jeśli nie zgadzamy się z powodem jego wystawienia. W takiej sytuacji funkcjonariusz wystawiający mandat sporządza wniosek o ukaranie do właściwego sądu. Wysokość wystawionego mandatu uzależniona jest od popełnionego czynu, a funkcjonariusz może operować jego wysokością w ramach obowiązującego taryfikatora.

Każdy mandat niezależnie od przewinienia oraz instytucji, która stoi za jego wydaniem powinien zawierać:

 • podstawę prawna będąca przyczyną nałożenia kary,
 • wysokość grzywny,
 • dane osoby ukaranej,
 • opis i kwalifikacja prawna wykroczenia
 • rodzaj mandatu (np. gotówkowy, kredytowany, zaoczny)
 • pouczenie o konsekwencjach nieopłacenia grzywny

Co to jest mandat karny kredytowany?

Popularny mandat kredytowany to mandat, który może zostać nałożony na osobę posiadającą miejsce stałego zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski, jak również innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Mandat kredytowany z chwilą pokwitowania odbioru staje się prawomocny i nakłada obowiązek uiszczenia grzywny w ciągu 7 dniu liczonym od dania otrzymania/przyjęcia mandatu. Mandat powinien zawierać również pouczenie o skutkach niezapłacenia grzywny.

Co to jest mandat karny gotówkowy?

Mandat gotówkowy to rodzaj mandatu nakładany na osobę czasowo przebywającą na terytorium RP lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. Do niedawna tylko obcokrajowcy mogli, czy raczej musieli opłacić mandat gotówką na miejscu. W przeciwieństwie do mandatu kredytowanego mandat gotówkowy staje się prawomocny w momencie uregulowania grzywny funkcjonariuszowi, który wystawił mandat karny.

Co to jest mandat karny zaoczny?

Mandat karny typu zaocznego nakładany jest na sprawcę wykroczenia, którego nie zastano na miejscu jego popełnienia oraz gdy nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy wykroczenia. Najczęstszym przypadkiem wystawienia mandatu zaocznego jest zarejestrowanie wykroczenia przez fotoradar, lub kamerę rejestrującą potencjalne wykroczenia. Mandat zaoczny jest prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny. Termin uregulowania opłaty za mandat zaoczny wynosi 14 dni liczonych od dnia jego wystawienia lub od dnia jego doręczenia go sprawcy wykroczenia (np. listem poleconym).

Jak zapłacić mandat karny za wykroczenie drogowe?

Czerpiąc wiedzę na temat postępowania mandatowego z popularnych programów telewizyjnych o piratach drogowych możemy wywnioskować, że każdy mandat karny jest kredytowany i można go opłacić na poczcie. Obecnie istnieje wiele sposobów na uregulowanie płatności mandatów:

 • na miejscu – do 2018 roku nie przywilej, a obowiązek opłacenia mandatu za wykroczenie w ruchu drogowym gotówką mieli obcokrajowcy. Od 2018 roku każdy radiowóz ruchu drogowego teoretycznie powinien być wyposażony w terminale płatnicze POS. Jeśli mamy taką możliwość opłacenia mandatu to możemy obecnie na miejscu opłacić go gotówką lub bezgotówkowo za pomocą terminala.
 • na poczcie/w banku – jeśli nie jesteśmy w stanie zapłacić mandatu na miejscu to możemy wybrać najbardziej tradycyjną metodę, czyli zlecić przelew na poczcie lub w oddziale banku. Ma to na pewno swoje wady, ponieważ musimy wygospodarować czas, odczekać w kolejce oraz liczyć się z ewentualną prowizją za zlecenie przelewu (nawet w oddziale swojego banku). Taki przelew zlecamy na podstawie otrzymanego mandatu karnego z gotowym drukiem do płatności.
 • przez internet – trzecią i najwygodniejszą metodą jest zapłata mandatów poprzez przelew bankowy. Mandat przelewem online opłacimy korzystając z internetowej płatności w serwisie transakcyjnym naszego banku (bankowość internetowa) lub korzystając z aplikacji mobilnej naszego banku.

Jak opłacić mandat przez internet?

Aby zapłacić mandat przez internet trzeba posiadać konto bankowe wraz z dostępem do bankowości elektronicznej (serwis internetowy lub aplikacja mobilna). Jeśli nie wiemy, jak zrobić przelew za mandat to wystarczy z listy dostępnych usług wybrać odpowiedni rodzaj przelewu „podatkowy” lub „do urzędu skarbowego” i dalej w polu formularza wybrać opcję „mandaty”. W widocznym polu należy wpisać lub wybrać z listy:

 1. miejscowość Opole (za ściąganie należności za mandaty w całym kraju odpowiedzialny jest naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu);
 2. jeśli po wybraniu urzędu z listy dane nie zaciągnęły się automatycznie to podajemy je ręcznie (numer konta: 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole).
 3. pozostaje uzupełnienie okienek naszymi danymi oraz identyfikatorami mandatu (nasz numer PESEL, kwota mandatu, serię i numer mandatu/ identyfikator mandatu)
 4. Wysyłamy przelew i autoryzujemy go, jeśli jest taka potrzeba.
Płatność za mandat w ING

Jak zapłacić mandat w e-Urzędzie Skarbowym?

Aby zapłacić za mandat online nie musimy koniecznie korzystać z usług naszego banku. Płatność mandatów online umożliwia również platforma e-Urząd Skarbowy, do której możemy się zalogować np. korzystając z naszego Profilu Zaufanego lub e-dowodu. Możemy tam się dostać bezpośrednio odwiedzając portal urzadskarbowy.gov.pl lub podatki.gov.pl. Z poziomu e-Urzędu Skarbowego możemy zobaczyć wszystkie nałożone na nas mandaty w tym: przez policję, straż graniczną, straż leśną, sanepid czy nadzór budowlany.

UWAGA: Jeśli szukamy informacji o mandatach z fotoradarów to akurat w tym portalu nie znajdziemy o nich informacji.

płatność za mandat w e-Urząd Skarbowy

Aby zapłacić mandat online w e-Urzędzie Skarbowym, wystarczy po zalogowaniu wybrać z listy menu po lewej stronie sekcję „Mandaty”, gdzie powinny znajdować się aktualnie wystawione mandaty wraz z ich serią, numerem oraz data wystawienia.

Następnie należy wybrać metodę płatności i wybrać z listy logo naszego banku. Zostaniemy przekierowaniu do strony transakcyjnej. Operację trzeba będzie autoryzować np. otwierając aplikacje mobilną lub podając przesłany SMSem kod.

Jak zapłacić mandat przelewem za brak biletu?

Aby zapłacić mandaty za parkowanie, np. wystawione przez straż miejską powinniśmy wykonać zwykły przelew internetowy korzystając z danych zawartych w mandacie. Zwykle w tego typu mandatach adresatem grzywny jest właściwy urząd miejski lub gminny.

Jeśli grzywnę chcemy zapłacić przez internet po zalogowaniu do bankowości internetowej należy wybrać z listy zwykły przelew internetowy podać adresata, rachunek bankowy urzędu, numer nałożonego mandatu karnego oraz naturalnie kwotę mandatu i wykonać przelew.


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Grupa-fb-Gielda-Promocji.jpg

Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi? Dołącz do -> naszej grupy na Facebooku <-, a wtedy żadna fajna oferta Ci nie ucieknie!


Nie przegap

Czytaj więcej

Komentarze (0)

CitiKonto Citibank
CitiKonto Citibank
Premia

7,2% przez 4 miesiące +300 zł

Karencja

Nowy klient, który nie posiada konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego w Banku CIti Handlowym od 31.12.2021.

od 31.12.2021

Warunki
 • 20 zł za założenie CitiKonta z wyrażonymi zgodami marketingowymi;
 • 280 zł za min. 2 000 zł wpływów w każdym z 2 kolejnych miesięcy po zawarciu umowy;
 • 7,2% za min. 3 transakcje kartą debetową na łączną kwotę min. 300 zł oraz wpływy na konto o wartości min. 2 000 zł w każdym z 4 miesięcy.

(czytaj więcej)

7,2% +300 zł

Poziom trudności

Łatwy

Złóż wniosek
Przeczytaj poniżej dalszą część