zgarnijpremie.pl » Wiadomości » Bank Millennium podsumował I kwartał 2024 roku. Dobre wyniki banku

Bank Millennium podsumował I kwartał 2024 roku. Dobre wyniki banku

10 maja 2024 (Aktualizacja 10.05.2024) Komentarze ok. 2 minut czytania Oceń!
Oceń:
Maciej Korneluk
Humanista z serca, ekonomista z rozsądku. Pasję do promocji bankowych i ich …
[email protected]

Zysk netto na poziomie 128 mln zł, dobre wyniki biznesowe oraz wzmocnienie współczynników kapitałowych. To wnioski z podsumowania I kwartału 2024 roku w Banku Millennium.

Zadowolenie z wyników banku

Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium za pierwszy kwartał 2024 roku wyniósł 128 mln zł. Udało się go osiągnąć pomimo wciąż wysokiego poziomu kosztów związanych z obsługą portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych. Osiągnięto go dzięki 6-procentowemu wzrostowi depozytów. Poprawę odnotowano również w sprzedaży złotówkowych kredytów hipotecznych (wzrost o 78% rok do roku). Liczba aktywnych klientów banku wzrosła o 4% w stosunku rocznym. Na koniec kwartału wynosiła 3 045 tys.

„Jesteśmy zadowoleni z wyników Banku w I kw. 2024 r., który zakończyliśmy zyskiem netto w wysokości 128 mln zł. To był dobry początek roku z co najmniej trzech powodów: odnotowaliśmy dobre wyniki biznesowe zarówno w bankowości detalicznej, jak i przedsiębiorstw; kontynuowaliśmy polubowne ugody z kredytobiorcami frankowymi, zmniejszając udział kredytów walutowych w portfelu kredytów poniżej 10%; oraz poprawiliśmy nasze współczynniki kapitałowe do poziomów powyżej wymogów regulacyjnych, co pozwala nam planować zakończenie planu naprawczego do końca czerwca 2024 roku. Warto podkreślić, że wszystko to osiągnęliśmy przy zachowaniu doskonałej obsługi klienta, dbałości o jakość banku jako pracodawcy i wreszcie zapewnieniu realizacji celów naszej strategii na lata 2022-2024”– powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Banku Millennium.

Wzmocnienie wskaźników kapitałowych

Działania banku w 2024 roku zaskutkowały znacznym poprawieniem wskaźników kapitałowych. Obecnie plasują się one znacznie powyżej wymogów regulacyjnych. Bank planuje ich utrzymanie na tym poziomie także w kolejnych okresach, przy założeniu braku wystąpienia czynników nadzwyczajnych.

Dobra realizacja przyjętej strategii

Bank Millennium realizuje obecnie strategię na lata 2022-2024 o nazwie „Inspirują nas ludzie”. Już w pierwszym kwartale roku udało się spełnić wiele jej założeń. Są to między innymi: obniżenie udziału kredytów FX w portfelu brutto poniżej poziomu 10%, odświeżenie formatu reklamowego z udziałem nowego ambasadora marki czy udostępnienie nowego omnikanałowego procesu aplikacji o produkty bankowe.


Czytaj więcej

Komentarze (0)

Konto Millennium 360º
Konto Millennium 360º
Premia

600 zł + 6% do 100 tys. zł

Karencja

Klienci, którzy nie korzystali z promocji konta osobistego Banku Millennium po 01.01.2020.

Od 01.01.2020

Warunki
  • 200 zł za otwarcie konta, logowanie do aplikacji mobilnej, zapewnienie w ciągu 14 dni od otwarcia konta min. 1000 zł wpływu i jedną płatność kartą/BLIK;
  • 200 zł za zalogowanie się do aplikacji oraz wydanie kartą/BLIK min 500 zł w każdym z 3 miesięcy ;
  • 200 zł za zapewnienie min. 1000 zł wpływów pochodzących z wynagrodzenia (powyżej 26 roku życia).

(czytaj więcej)

3x200 zł

Poziom trudności

Łatwy

Złóż wniosek
Przeczytaj poniżej dalszą część