zgarnijpremie.pl » Wiadomości » Polska nie spełnia warunków przyjęcia do strefy euro. Wnioski z raportu Komisji Europejskiej

Polska nie spełnia warunków przyjęcia do strefy euro. Wnioski z raportu Komisji Europejskiej

26 czerwca 2024 Komentarze ok. 1 minuta czytania Oceń!
Oceń:
Maciej Korneluk
Humanista z serca, ekonomista z rozsądku. Pasję do promocji bankowych i ich …
[email protected]

Przyjęcie przez Polskę waluty euro to wciąż odległa perspektywa. Złudzeń w tym temacie nie pozostawia najnowszy raport Komisji Europejskiej.

Niejednolita walutowo Unia

Choć Unia Europejska liczy obecnie 27 państw, to nie we wszystkich z nich obowiązuje jednolita waluta euro. Obecnie do strefy euro nie należy 7 państw wspólnoty. Oprócz Polski są to również Bułgaria, Czechy, Dania, Węgry, Rumunia i Szwecja. Zobowiązaniem Komisji Europejskiej jest przedstawienie przynajmniej raz na dwa lata raportu dotyczącego stopnia zbliżenia się tych państw do przyjęcia wspólnej waluty (konwergencji).

Raport o konwergencji

Z najnowszego dokumentu na ten temat wprost wynika, że Polska nie spełnia żadnego z czterech warunków przystąpienia do strefy euro. Pierwszy z nich to kryterium stabilności cen. Zgodnie z nim inflacja w danym państwie nie może być większa niż 1,5% od średniego poziomu trzech państw strefy euro z najniższą inflacją. Polska nie spełnia także warunku dotyczącego finansów publicznych i z tego powodu została objęta procedurą nadmiernego deficytu. Dodatkowo, by móc przyjąć walutę euro, należy przez co najmniej dwa lata uczestniczyć w mechanizmie kursowym ERM II, a także zachowywać stopy procentowe na poziomie maksimum 2% wyższym niż średnia z trzech państw strefy euro o ich najniższym poziomie.

Z badanych państw zdaniem komisji najbliższa przyjęcia waluty euro jest Bułgaria. Tamtejszy rząd planuje ten krok wykonać na początku 2025 roku. Ostatnim państwem, które dołączyło do strefy euro, była Chorwacja (od 1 stycznia 2023 roku).


Czytaj więcej

Komentarze (0)

Karta kredytowa Citi Simplicity
Karta kredytowa Citi Simplicity
Premia

900 zł

Karencja

W promocji może wziąć udział osoba nieposiadająca co najmniej od 01.04.2023 w Citibanku żadnej głównej karty kredytowej.

od 01.04.2023

Warunki
  • Najpóźniej do 10.03.2024 przystąp do programu Bezcenne Chwile;
  • również do 10.03.2024 wykonaj min. 5 płatności kartą na łącznie min. 100 zł. Otrzymasz 24 000 pkt. o wartości 300 zł do Allegro.
  • W każdym miesiącu od kwietnia do września (6 miesięcy) wykonaj min. 5 płatności kartą na łącznie min. 100 zł;
    za każdy miesiąc otrzymasz Kartę podarunkową o wartości 100 zł do Allegro.

(szczegóły)

900 zł do Allegro

Poziom trudności

Bardzo łatwy

Złóż wniosek
Przeczytaj poniżej dalszą część