zgarnijpremie.pl » Poradniki » Finanse codzienne - poradniki » KNF – czyli sprawdź instytucję, zanim weźmiesz pożyczkę lub zainwestujesz!

KNF - czyli sprawdź instytucję, zanim weźmiesz pożyczkę lub zainwestujesz!

24 czerwca 2024 (Aktualizacja 08.07.2024) Komentarze ok. 3 minut czytania Oceń!
Oceń:
Wojciech Wojtczak
Wojciech Wojtczak – redaktor portalu Zgarnijpremie.pl. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły …
[email protected]

Powierzanie oszczędności instytucjom, o których istnieniu i działalności wcześniej nie słyszeliśmy może być bardzo ryzykowne. To samo dotyczy zaciągania pożyczek. Warto wcześniej sprawdzić taką firmę. Kontrolę nad tym obszarem w Polsce sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego

Sprawdzanie instytucji w KNF

Czym jest KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) to polski organ administracji publicznej, który sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Została powołana do życia na mocy ustawy z dnia 21.07.2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. KNF zastąpiła wcześniej istniejące odrębne urzędy nadzoru bankowego, nadzoru ubezpieczeniowego i nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Struktura Komisji Nadzoru Finansowego

KNF składa się z Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego oraz członków Komisji, którzy są powoływani przez różne instytucje państwowe, takie jak Prezes Narodowego Banku Polskiego, Minister Finansów, czy Minister Sprawiedliwości.

Komisja Nadzoru Finansowego odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stabilności, przejrzystości oraz bezpieczeństwa polskiego rynku finansowego, dbając o interesy zarówno instytucji finansowych, jak i ich klientów.

Jak sprawdzić ocenę instytucji finansowej w KNF?

Jeśli mamy wątpliwości, co do rzetelności danej instytucji finansowej, czy to w zakresie inwestycji, czy też udzielanej pożyczki pozabankowej to warto prześledzić historię takiej firmy. Pierwszą rzeczą, jaką można zrobić to wpisać odpowiednie zapytanie w wyszukiwarce internetowej. Jest bardzo prawdopodobnie, że dotrzemy do opinii wystawionych przez klientów danej firmy. Ważne, aby opinie były autentyczne np. znalezione na niezależnych forach internetowych lub serwisach dotyczących finansów.

Warto również odwiedzić stronę internetową KNF i prześledzić, czy organ nie informował o nieprawidłowościach danej firmy. Można również zwrócić się bezpośrednio do KNF z zapytaniem przesyłając wiadomość na adres: [email protected] lub na infolinie (numery).

Dlaczego Aber Gold nie było objęte kontrolą KNF?

Dla przypomnienia afera dotycząca Amber Gold to prawdopodobnie największa polska piramida finansowa ostatnich lat, w której duża liczba klientów straciła znaczące sumy pieniędzy inwestując je rzekomo w złoto.

Amber Gold działała na granicy prawa, oferując produkty finansowe, które formalnie nie kwalifikowały się jako depozyty bankowe ani instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Daletego Amber Gold nie był objęty nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Firma sprzedawała złoto i oferowała klientom możliwość „lokat” w złoto, co formalnie nie wymagało licencji KNF.

Zakres kompetencji KNF

W zakres kompetencji KNF wchodzi przede wszystkim nadzór nad sektorem bankowym, czyli kontrola działalności banków, monitorowanie stabilności finansowej banków i ocenianie zgodności działań banków z przepisami prawa i standardami rynkowymi

KNF nadzoruje również rynek kapitałowy poprzez regulowanie działalności giełd papierów wartościowych, nadzór nad firmami inwestycyjnymi, domami maklerskimi oraz funduszami inwestycyjnymi oraz ochrona interesów inwestorów.

Do kompetencji KNF zaliczamy również nadzór nad wszelkimi instytucjami płatniczymi i pieniężnymi, których działalność misi być kontrolowana. KNF monitoruje wszystkie usługi płatnicze dostępne w naszym kraju.

Również sektor ubezpieczeniowy oraz rynek emerytalny objęty jest nadzorem KNF poprzez kontrolę oraz monitorowanie działalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, produktów ubezpieczeniowych i ich zgodności z przepisami prawa, a także nadzór nad funduszami emerytalnymi i towarzystwami emerytalnymi.

Funkcje i zadania KNF:

  • Licencjonowanie: KNF udziela licencji oraz zezwoleń na prowadzenie działalności w sektorach, które nadzoruje, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy inwestycyjne.
  • Kontrola i audyt: Prowadzenie kontroli i audytów podmiotów nadzorowanych, w celu zapewnienia zgodności ich działalności z przepisami prawa.
  • Ochrona konsumentów: Zapewnienie ochrony interesów konsumentów produktów finansowych poprzez monitorowanie i regulację działalności instytucji finansowych.
  • Regulacje i standardy: Tworzenie i wdrażanie regulacji i standardów, które mają na celu stabilizację rynku finansowego oraz ochronę interesów inwestorów i konsumentów.
  • Edukacja i informacja: Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych dla społeczeństwa na temat funkcjonowania rynku finansowego oraz zagrożeń związanych z inwestowaniem.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Grupa-fb-Gielda-Promocji.jpg

Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi? Dołącz do -> naszej grupy na Facebooku <-, a wtedy żadna fajna oferta Ci nie ucieknie!


Nie przegap

Czytaj więcej

Komentarze (0)

Konto Przekorzystne
Konto Przekorzystne
Premia

200 zł + 7% do 100 tys. zł

Karencja

Klienci, którzy nie posiadali konta w Banku Pekao od 01.08.2021 do 08.01.2024.

od 01.08.2021

Warunki
  • 50 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego z kartą i zgodami marketingowymi;
  • 150 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta w każdym z 3 miesięcy po otwarciu konta.

(czytaj więcej)

50 zł + 150 zł

Poziom trudności

Bardzo łatwy

Złóż wniosek
Przeczytaj poniżej dalszą część