zgarnijpremie.pl » Poradniki » Konta osobiste - poradniki » Jak zamknąć konto w mBanku?

Jak zamknąć konto w mBanku?

30 sty 2024 Komentarze ok. 11 minut czytania Oceń!
Oceń:
Wojciech Wojtczak
Wojciech Wojtczak – redaktor portalu Zgarnijpremie.pl. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły …
[email protected]

Konto w mBanku jest jednym z najpopularniejszych rachunków osobistych w Polsce. Dużą zaletą tego konta jest możliwość samodzielnego zarządzania rachunkiem z poziomu prawdopodobnie obecnie najlepszej bankowej aplikacji mobilnej w Polsce. Jednak z różnych przyczyn posiadając ROR w mBanku możemy w pewnym momencie zechcieć je zlikwidować. Poniżej opisujemy dostępne sposoby i podpowiedzi, jak zamknąć konto w mBanku.

jak zamknąć konto w mBanku

Jak zrezygnować z konta w mBanku? – metody

W zależności od banku, aby zlikwidować konto klienci mają do wyboru kilka metod na rozwiązanie umowy. W przypadku mBanku wniosek o zamknięcie konta możemy złożyć na cztery sposoby:

 • osobiście w najbliższym oddziale mBanku,
 • podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem banku (mLinia),
 • listownie wysyłając dyspozycje listem poleconym,
 • samodzielnie za pomocą bankowości elektronicznej (internet).

Proces zamykania konta w mBanku w oddziale mBanku

Aby zamknąć konto mBank osobiście w sposób tradycyjny należy udać się do najbliższej placówki mBanku. Może to być duży oddział lub mały typu „kiosk” zlokalizowany w jednej z wielu galerii handlowych. Aby wyszukać najbliższą placówkę mBanku można skorzystać z nawigacji Google Maps lub wyszukiwarki mBanku – MAPA.

Naturalnie wybierając się do oddziału mBanku, aby wypowiedzieć umowę o konto należy wziąć ze sobą dowód tożsamości. Podczas rozmowy z pracownikiem banku należy poinformować, że chcielibyśmy wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w mBanku. Jeśli wcześniej nie zrezygnowaliśmy z karty płatniczej zastrzegając ją to również powinniśmy powiedzieć, że chcielibyśmy wypowiedzieć umowę o jej prowadzenie. (Konto i karta to dwa osobne produkty bankowe, na których posiadanie zawieramy osobne umowy z bankiem.)

Podczas przygotowywania wzorów wypowiedzenia umowy pracownik banku może nas zapytać o powód rezygnacji z konta oraz dodatkowo zaproponować inne produkty lub usługi bankowe. W żadnym wypadku pracownik nie może nam odmówić przyjęcia dyspozycji zamknięcia konta. Może się tak jedynie zdarzyć, jeśli nie będzie w stanie pozytywnie zweryfikować naszej tożsamości lub na produkcie, który chcemy zamknąć będzie widniało jakieś zobowiązanie (np. wykorzystany debet lub zaległa prowizja).

Jeśli nic nie będzie stało na przeszkodzie to wystarczy wypełnić formularz rezygnacji z konta, który powinien być wydrukowany w dwóch egzemplarzach. Warto przypilnować, aby jeden z nich został nam wydany.

Jeśli do konta w mBanku mieliśmy otwarte dodatkowe produkty, jak konta walutowe, oszczędnościowe, czy karty kredytowe to warto rozważyć zasadność ich posiadania. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z tych produktów również trzeba będzie podpisać oświadczenie o zamknięciu ich, aby bank nie naliczał ewentualnych opłat (jeśli były przewidziane).

Wypowiedzenie umowy mBank o konto za pomocą infolinii.

Jeśli cenimy sobie oszczędność czasu to zamiast wybierać się z wizytą do najbliższej placówki mBanku, aby zrezygnować z konta możemy złożyć wniosek o zamknięcie konta mBank telefonicznie. Wystarczy zadzwonić pod jeden z poniższych numerów i zgłosić chęć rozwiązania umowy o rachunek w mBanku:

 • (z telefonów stacjonarnych) +48 426 300 800
 • (z telefonów komórkowych) 783 300 800

Na początku połączenia konieczna będzie weryfikacja naszej tożsamości. Najszybciej zrobimy do wprowadzając swój identyfikator oraz telekod. Telekod to składające się z 6 cyfr „hasło telefoniczne”. Składa się z 6 cyfr.

Po pozytywnej weryfikacji tożsamości pracownik mBanku złoży w naszym imieniu złoży wniosek o zamknięcie konta mBank. Tak jak w przypadku zamknięcia konta w oddziale mBanku również po złożeniu dyspozycji telefonicznie warto zabezpieczyć się potwierdzeniem złożenia takiej dyspozycji. Bank powinien przesłać takie potwierdzenie mailowo, ale warto zapytać konsultanta o możliwość przesłania takiego dokumentu pocztą tradycyjną.


Aktualne promocje mBank

Skąd pozyskać telekod?

Jeśli jeszcze nie mamy ustawionego telekodu lub go nie pamiętamy to wystarczy, zalogować się na swoje konto w bankowości elektronicznej. Następnie wybieramy sekcje USTAWIENIA, dalej BEZPIECZEŃSTWO, następnie DOSTĘP DO BANKU i TWOJE KANAŁY DOSTĘPU DO BANKU. W tej sekcji wybieramy TELEFON(mLinia) i ZMIEŃ HASŁO LUB AKTYWUJ KANAŁ. Kod powinien składać się z dowolnych 6 cyfr. Zamiany zatwierdzamy autoryzacją mobilną lub hasłem SMS.

Zamknięcie rachunku bankowego mBank listownie

Trzecią tradycyjną metodą, która pozwoli nam zamknąć konto w mBank jest przesłanie własnoręcznie napisanego wypowiedzenia umowy na adres korespondencyjny banku:

mBank, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

 • Wypowiedzenie powinno zawierać następujące dane:
 • imię i nazwisko posiadacza/posiadaczy rachunku,
 • numer PESEL posiadacza/posiadaczy,
 • numer zamykanego rachunku,
 • numer rachunku do przelania środków pozostałych na zamykanym rachunku,
 • tryb w jakim ma być rozwiązana umowa (np. miesięczny).

Podpis złożony na wypowiedzeniu powinien być zgodny ze wzorem podpisu podanym w trakcie zawierania umowy o konto lub oświadczeniu o zmianie nazwiska, lub formularzu zmiany wzoru podpisu (jeżeli takowy był składany). Jeśli podpis nie będzie zgodny ze wzorem posiadanym przez mBank, dyspozycja nie zostanie zrealizowana.

Zamknięcie konta osobistego mBank przez internet

Zamknięcie konta osobistego mBank przez internet jest zdecydowanie łatwiejszą i szybszą metodą niż wycieczka do placówki, wysyłanie odręcznie napisanego listu, czy wyczekiwanie w kolejce na połączenie z mLinią. Proces samodzielnego składania dyspozycji o zamknięcie konta online mBank nie jest jeszcze tak intuicyjny, jakby mógłby być, dlatego poniżej przedstawiamy krótką instrukcję:

 1. Z górnego menu wybieramy zakładkę POMOC;
 2. następnie z rozwiniętej listy wybieramy pozycję INNA SPRAWA;
 3. z wyszukiwarki wybieramy TEMAT SPRAWY (rachunki) oraz SPRAWĘ (wypowiedzenie umowy w całości lub w części dotyczące rachunku osobistego i firmowego);
 4. następnie wskazujemy numer rachunku, którego dotyczy dyspozycja. Bank też prosi o wskazanie powodu naszej decyzji oraz ewentualne podanie innego rachunku do przekazania pozostawionych środków.

Ile trwa okres wypowiedzenia umowy w mBanku?

Okres wypowiedzenia umowy o konto bankowe to czas, jaki musimy odczekać przed ostatecznym wygaśnięciem naszego stosunku z bankiem. Czas ten może się różnić w zależności od warunków umowy oraz danego bank. W Polsce większość banków okres wypowiedzenia umowy o konto bankowe zazwyczaj wynosi 30 dni kalendarzowych, ale może się różnić w zależności od konkretnych warunków ustalonych przez dany bank.

Nie inaczej jest w mBanku, gdzie okres wypowiedzenia umowy o rachunek bankowych standardowo trwa miesiąc. Okres wypowiedzenia oficjalnie rozpoczyna się, z dniem dostarczenia wypowiedzenia do banku. Tylko w przypadku, gdy zamknięcie rachunku bankowego mBank procedujemy listownie termin ten jest płynny, bo nie wiemy dokładnie, kiedy list wpłynie do banku. W przypadku innych form likwidacji ror-u okres wypowiedzenia rozpoczyna się z dniem złożenia dyspozycji.

W całym okresie wypowiedzenia konto zachowuje swoje funkcjonalności, takie jak możliwość logowania się do bankowości internetowej. Jest to o tyle istotne, że jest to czas na ewentualne spełnienie warunków aktywności dla uniknięcia opłat lub przelania środków z konta w mBanku na konto prowadzone w innym banku.

Kiedy można rozwiązać umowę o rachunek w mBanku bez okresu wypowiedzenia?

Są sytuacje, w który zarówno bank, jak i klient mogą rozwiązać umowę o prowadzenie rachunku w trybie natychmiastowym, czyli bez okresu wypowiedzenia. Dla banku taką sytuacją jest np. nieprzestrzeganie regulaminu korzystania z kont bankowych przez klienta.

Dla nas jako klientów taką okazją jest wprowadzenie istotnych zmian w warunkach prowadzenia kont, jak np. aktualizacja Tabeli Opłat i Prowizji. W takiej sytuacji możemy nic nie robić, co jest jednoznaczne z akceptacją zmian lub wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Termin na podjęcie decyzji zwykle wskazany jest we wiadomości informującej o zamiarze wprowadzenia zmian.

Likwidacja karty do konta w mBanku

Rozpoczynając proces zamknięcia konta mBank lub jakiegokolwiek innego konta bankowego warto zacząć od rezygnacji z karty płatniczej. W przeciwieństwie do samego prowadzenia rachunku za obsługę karty płatniczej mBank pobiera miesięczną prowizję w wysokości 7 zł. Oczywiście można jej uniknąć wydając bezgotówkowo w miesiącu nie mniej niż 350 zł.

Jeśli zrezygnujemy z karty najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, przed miesiącem pobrania opłaty to bank nie będzie naliczał za nią prowizji np. w czasie trwającego okresu wypowiedzenia umowy o konto.

W przypadku nie zrezygnowania z karty w miesiącu, kiedy wypowiadamy również umowę rachunek osobisty bank naliczy nam prowizję za jej posiadanie. Rozwiązania są 2:

 1. albo zostawimy na koncie środki pokrywające prowizje za posiadanie karty (7zł);
 2. albo w okresie wypowiedzenia umowy o konto wydamy jeszcze min. 350 zł bezgotówkowo (kartą lub BLIKiem), aby uniknąć opłaty.

Jak najszybciej zamknąć kartę do konta w mBanku?

Umowę o kartę do konta mBanku można rozwiązać na kilka sposobów, ale zdecydowanie najszybszym jest samodzielna rezygnacja poprzez bankowość elektroniczną.

Jeśli do tego wykorzystamy aplikację mobilną to wystarczy wybrać sekcję PRODUKTY, a następnie KARTY. Przechodząc do szczegółów karty wybieramy opcję ZASTRZEŻ (nie mylić z ZABLOKUJ). Od tego momentu karta płatnicza do konta jako produkt bankowy jest nieaktywna oraz bank przestaje naliczać za jej posiadanie opłatę.

Zastrzeżenie, a zablokowanie karty

Należy pamiętać, że zablokowanie karty nie jest tożsamym z jej zastrzeżeniem. Zablokowanie ma charakter tymczasowy (np. jeśli nie możemy jej znaleźć i na wszelki wypadek wolimy ją chwilowo dezaktywować. Zablokowanie karty nie oznacza zaprzestanie naliczania przez bank opłaty za jej posiadanie. To samo dotyczy nowej karty, której jeszcze nie aktywowaliśmy. To, że jeszcze tego nie zrobiliśmy nie oznacza, że bank nie będzie za nią pobierał opłaty miesięcznej.

Zablokowanie karty ma charakter permanentny i nieodwracalny. Jeśli zablokujemy kartę, ale następnie jednak będziemy chcieli z niej korzystać to konieczne będzie wyrobienie nowej karty za co może być naliczona prowizja.

Podsumowując, zastrzeżenie lub zablokowanie karty możemy wykonać samodzielnie z poziomu bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej i wykorzystuje się je w następujących sytuacjach:

zastrzeżenie – kiedy chcemy zrezygnować z posiadania karty lub ją zgubiliśmy/została skradziona i nie widzimy szans na jej odzyskanie. Po zastrzeżeniu karty bank przestaje naliczać wszelkie opłaty za jej posiadanie. W przypadku chęci dalszego korzystania z karty należy wrobić nową (z opłatą zgodną z aktualnym cennikiem)

zablokowanie – kiedy chwilowo utraciliśmy dostęp do karty, ale spodziewamy się ją odzyskać. Podczas trwającej blokady karty bank wciąż nalicza prowizję za jej obsługę. W razie potrzeby można kartę odblokować.

O czym wart pamiętać przy rezygnacji z konta w mBanku?

O obowiązkach i prawach w czasie procesu zamykania rachunku bankowego w mBanku powinien poinformować nas pracownik banku (jeśli składamy dyspozycję w oddziale lub na infolinii). Warto jednak dla własnej wygody i bezpieczeństwa pamiętać, o kilku kwestiach, które warto zabezpieczyć przed i w trakcie zamykania konta.

 1. Jedną z nich jest przelanie pozostałych środków na koncie na innych rachunek bankowy. Możemy to wykonać poprzez podanie drugiego numeru bankowego, na który mBank przeleje pozostałe środki po zakończonym okresie wypowiedzenia. Możemy też samodzielnie przelać oszczędności w trakcie trwania okresu wypowiedzenia.
 2. Jeśli mamy aktywowane dodatkowe usługi takie jak np. wypłaty ze wszystkich bankomatów (koszt 9 zł miesięcznie) to warto pamiętać o ich dezaktywacji przy okazji likwidacji konta Mbank. Co ciekawe, aby aktywować usługę należy wypełnić formularz lub poprzez kontakt z infolinią. Natomiast, aby z niej zrezygnować należy zrobić to wyłącznie poprzez kontakt z obsługą klienta na mLinii.
 3. Jeśli pracownik banku nie uprzedził nas o konieczności zastrzeżenia karty przez upłynięciem okresu rozliczeniowego to powinniśmy sami o to zadbać. Ewentualnie, jeśli podczas okresu wypowiedzenia umowy chcemy jeszcze korzystać z karty to powinniśmy zadbać o spełnienie warunku zwalniającego z opłaty za nią lub pozostawienie na koncie środków, które pokryją tę opłatę.

Zamknięcie konta firmowego mBank

Proces zamknięcia konta mBank, ale prowadzonego dla firm nie różni się wiele od tego dla klientów indywidulanych. Możemy usunąć konto na 3 sposoby:

 1. poprzez rozmowę z konsultantem na mLinii – wystarczy zadzwonić po numer telefonu +48 426 300 800. Po pozytywnej weryfikacji tożsamości konsultant przyjmie dyspozycję wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku firmowego.
 2. w placówce banku – wystarczy udać się do najbliższej placówki mBank koniecznie zabierając ze sobą dowód tożsamości. Pracownik przyjmie dyspozycję wypowiedzenia umowy rachunku.
 3. listownie– własnoręcznie napisane wypowiedzenie umowy rachunku firmowego należy wysłać (najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru) na adres korespondencyjny banku (ten sam, co dla kont osobistych) Dokument powinien zawierać te same informacje, jak w przypadku klientów indywidualnych.
 4. w bankowości internetowej (serwis transakcyjny) – po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego należy wybrać FINANSE, następnie USŁUGI, NOWA USŁUGA i WYPOWIEDZENIE UMOWY.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Grupa-fb-Gielda-Promocji.jpg

Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi? Dołącz do -> naszej grupy na Facebooku <-, a wtedy żadna fajna oferta Ci nie ucieknie!


Nie przegap

Czytaj więcej

Komentarze (0)

Konto Santander
Konto Santander
Premia

1150 zł +4% do 50 tys. zł

Karencja

Osoby nieposiadające konta osobistego w Santander Banku Polska od co najmniej 01.01.2022.

Od 01.01.2022

Warunki
 • 150 zł za aktywność w pierwszym i drugim miesiącu;
 • 150 zł za aktywność w trzecim i czwartym;
 • 300 zł za min. 1000 zł wpływów w piątym i szóstym miesiącu;
 • 100 zł w Programie Poleceń;
 • 150 zł za konto dla dziecka;
 • 300 zł zwrotu za zapłacone rachunki.

(czytaj więcej)

1150 zł

Poziom trudności

Łatwy

Złóż wniosek
Przeczytaj poniżej dalszą część