zgarnijpremie.pl » Poradniki » Lokaty i konta oszczędnościowe - poradniki » Jak działa lokata? Czy warto oszczędzać na lokatach bankowych?

Jak działa lokata? Czy warto oszczędzać na lokatach bankowych?

29 lut 2024 Komentarze ok. 11 minut czytania Oceń!
Oceń:
Mikołaj Pasecki
Ekonomista z wykształcenia, copywriter z pasji, przedsiębiorca z wyboru. …
[email protected]

Najpierw deponujemy środki w banku, by później otrzymać je z powrotem wraz z odsetkami. To najprostsza odpowiedź na pytanie, jak działa lokata bankowa. W praktyce pojawia się jednak kilka niuansów, które warto zrozumieć. Taka wiedza pomaga w wyborze optymalnej oferty lokaty, a w konsekwencji wpływa na wartość naszych oszczędności.

Polacy na lokatach bankowych mają łącznie zgromadzone miliardy złotych. Ze względu na swoją prostotę, bezpieczeństwo i szeroką dostępność lokaty są popularnym sposobem odkładania oszczędności. Opłacalność odkładania na lokatach w znacznym stopniu zależy zaś od doboru konkretnej oferty.

Co to jest lokata bankowa?

Z definicji lokata polega na zdeponowaniu ściśle określonej kwoty w banku na ustalony czas. Później bank zwraca całą kwotę powiększoną o odsetki. Zasadniczo wielkość twojego zysku z lokaty jest uzależniona od wysokości oprocentowania

W ramach lokaty nawiązujesz więc umowę z bankiem. Choć ogólna zasada działania każdej lokaty bankowej jest identyczna, to występując pomiędzy nimi różnice. Te różnice przekładają się zaś na poziom opłacalności zakładania lokaty w danym banku. 

Jak działa lokata w praktyce?

Schemat działania lokaty terminowej jest następujący:

 1. Deponujemy w banku ustalaną kwotę pieniędzy.
 2. Środki finansowe pozostają na lokacie do odgórnie ustalonej daty.
 3. W dniu zamknięcia lokaty otrzymujemy zwrot depozytu wraz z naliczonymi odsetkami.

Lokata to więc produkt ustandaryzowany. Zasadniczo parametrów raz założonej lokaty nie można zmienić. Nie jest więc możliwe powiększenie lokaty w trakcie jej trwania, choć zawsze można założyć drugą.

Komu opłaca się lokata?

W umowie o lokatę uczestniczą dwie strony, czyli bank i klient banku. Produkty oszczędnościowe tego typu są zakładane non stop. Jest tak, ponieważ obie strony umowy uważają to za korzystne rozwiązanie.

Jako klient przez lokatę uzyskamy zysk z odsetek. Zysk jest relatywnie niewielki, za to pewny. Z czysto finansowego punktu widzenia lepiej więc założyć lokatę niż przetrzymywać środki finansowe w gotówce lub na nieoprocentowanym rachunku.

Z perspektywy banku lokata jest sposobem na pozyskanie kapitału. Środki z depozytów uzyskane od klientów służą zaś generowaniu zysków. Bank zgromadzone pieniądze może przykładowo przeznaczyć do wypłacania kredytów. Te zaś są wyżej oprocentowane od lokat.

W jaki sposób założyć lokatę?

Założenie lokaty bankowej jest najprostsze z poziomu bankowości elektronicznej. Wystarczy tylko skorzystać ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej banku. Otworzenie lokaty jest możliwe w dosłownie parę kliknięć.

Newralgiczne znacznie ma wybranie najkorzystniejszej oferty w danym momencie. Sytuacja na rynku jest dynamiczna, a poszczególne banki proponują odmienne warunki. Jeśli chcesz podjąć szybką i trafną decyzję, to skorzystaj z profesjonalnego rankingu lokat bankowych.

Ile wynosi oprocentowanie lokaty?

Na bieżące oprocentowanie lokat terminowych wpływają następujące czynniki:

 • Stopy procentowe NBP. Zależność jest prosta. Im wyższe stopy procentowe NBP, tym wyższe oprocentowanie lokat.
 • Aktualna polityki danego banku. Takowa zależy między innymi od przyjętej strategii konkurencyjnej.
 • Dostępne promocji. Przykładowo banki często proponują podwyższone oprocentowanie lokat dla nowych środków.

Standardowo oprocentowanie lokaty wynosi po prostu tyle, ile zaproponuje bank w ogólnodostępnej ofercie. Przy zdeponowaniu dużych kwot, np. setek tysięcy złotych możliwe jest jednak indywidualne negocjowanie warunków.

Co trzeba wiedzieć o kapitalizacji odsetek?

Kapitalizacja odsetek to moment naliczenia odsetek. Ten parametr obok oprocentowania wskazuje na opłacalność finansową oferty lokaty. Im częstsza kapitalizacja tym dla nas lepiej. Osiągniemy bowiem większy zysk z lokaty.

Miej jednak świadomość, że większość ofert lokat pod względem kapitalizacji odsetek zapewnia te same warunki. Mianowicie następuje jednorazowa kapitalizacja odsetek w momencie zamknięcia danej lokaty.

Odnawialne i nieodnawialne lokaty terminowe

Lokata terminowa występuje w dwóch wariantach, tj. jako odnawialna lub nieodnawialna. Klasyczne lokaty nieodnawialne są zawierane na jeden okres. Przykładowo trzymiesięczna lokata nieodnawialna do Ciebie wróci wraz z odsetkami po upływie kwartału.

W przypadku lokaty odnawialnej tuż po zamknięciu jednej lokaty nastąpi automatyczne założenie drugiej. Lokata odnawialna to często wygodne rozwiązanie sprzyjające długoterminowemu oszczędzaniu. 

Lokaty bankowe: oprocentowanie stałe lub zmienne

Wbrew pozorom lokaty mają  wiele wspólnego z kredytami. Różnica polega na tym, że to my poniekąd pożyczamy pieniądze bankowi. Lokaty i kredyty mają parę wspólnych parametrów. Jednym z nich jest oprocentowanie. Oprocentowanie lokaty, tak jak kredytu, może być stałe lub zmienne.  

W przypadku oprocentowania stałego możemy precyzyjnie określić wartość zysku z odsetek. Z kolei przy zmiennym oprocentowaniu wysokość naliczanych odsetek może się zmienić. Zależy to od zmian stóp procentowych. Lokata ze zmiennym oprocentowaniem może okazać się korzystniejsza, jeśli stopy procentowe zostaną podwyższone.

Jak inflacja wpływa na opłacalność lokat?

Wszystkie oprocentowane lokaty bankowe przyniosą nam nominalny zysk. Po prostu otrzymamy większą kwotę pieniędzy, niż zdeponowaliśmy. Czym innym jednak jest zysk realny. Takowy można zdefiniować jako różnicę pomiędzy zyskiem z lokaty a utratą wartości pieniądza z powodu inflacji.

Mówiąc prościej, nominalny zysk osiągniemy praktycznie zawsze. Z kolei zysk realny odnotujemy wtedy, gdy oprocentowanie lokaty będzie wyższe od inflacji. W rzeczywistości nie zawsze ma to miejsce. Wszystko zależy od bieżącej sytuacji gospodarczej. Przy niesprzyjających okolicznościach lokata przynajmniej zminimalizuje skutki inflacji. Czasem zaś przyniesie nam realny i co równie ważne przewidywalny zysk.

Ile podatku odprowadza się od lokaty bankowej?

Na zysk z lokat nałożony jest tzw. podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Jeśli więc przykładowo lokata bankowa przyniesie nam 1000 zł zysku, to podatek będzie wynosił 190 zł. Za rozliczenie kwestii podatkowych odpowiada bank.

Wiele wskazuje jednak na to, że jeszcze w 2024 roku nastąpią zmiany podatkowe korzystne dla osób zakładających lokaty. Przewidywane jest wprowadzenie ulgi. W konsekwencji lokaty, a przynajmniej niektóre z nich mogą zostać zwolnione z podatku. Obecnie [stan na luty 2024] żadne zmiany się jednak przesądzone.

Czy można założyć lokatę bez konta osobistego?

Niektóre oferty lokat bankowych mogą być dostępne dopiero po założeniu konta w danym banku. Zdarzają się jednak propozycje założenia lokaty terminowej bez konieczności prowadzenia rachunku w konkretnej instytucji finansowej.

Jeśli nie trzeba zakładać konta, to lokatę zakłada się nieco szybciej. Jednakże otworzenie konta osobistego to szansa na osiągnięcie zysku o wyższej wysokości. Masz bowiem szanse na zdobycie dodatkowych pieniędzy w ramach promocji bankowych. Banki przeważnie nagradzają nowych klientów za założenie rachunku. Nagroda może opiewać na przykładowo kilkaset złotych. By skorzystać z promocji, trzeba spełnić proste warunki. Wymogiem może być dokonanie kilku płatności kartą debetową lub przez aplikację mobilną BLIK.

W jaki sposób można zerwać lokatę?

Z założenia lokata jest aktywna do konkretnej daty. Wtedy to następuje jej zamknięcie i rozliczenie. W praktyce banki przewidują możliwość zerwania lokaty. To przydatne rozwiązanie, jeśli nagle potrzebujemy uzyskać gotówkę. Najprościej lokatę zerwiemy przez bankowość elektroniczną.

W przypadku zerwania lokaty terminowej trzeba liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Te zależą od warunków w konkretnym banku. Często zerwanie lokaty jest równoznaczne z utratą całości lub części odsetek.

Czy oszczędzanie na lokatach jest pozbawione ryzyka?

Jednym z największych atutów lokaty jest wysoki poziom bezpieczeństwa. Zysk jest relatywnie niewielki, za to praktycznie pewny. W dodatku wysokość zysku jest wysoce przewidywalna. Przy stałym oprocentowaniu z góry wiemy, ile zarobimy na lokacie.

Wszelkie środki zdeponowane w banku są zaś bezpieczne. Jeśliby nawet bank by upadł, to i tak nasze pieniądze, a przynajmniej duża ich cześć będzie zabezpieczona. Środki finansowe przechowywane w bankach są bowiem objęte ochroną przez BFG, tj. Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wartość gwarancji opiewa na równowartość 100 tys. euro.

Jakie są warianty lokat?

Standardowe lokaty polegają po prostu na uzyskaniu zysku na zdeponowanie środków. Można jednak wyróżnić nieco bardziej złożone rodzaje lokat bankowych:

 • Strukturyzowana — tak naprawdę jest to lokata tylko w pewnej części. Lokata strukturyzowana oznacza bowiem, że część środków jest inwestowana w bardziej ryzykowne instrumenty, które mogą przynieść wyższy zysk. Oferta tego typu jest warta rozważenia, jeśli jesteś gotów ponieść pewne ryzyko inwestycyjne.
 • Rentierska — to oferta dedykowana klientom założonym, którzy mogą zdeponować kwoty liczone w milionach złotych. Na ogół lokata rentierska ma charakter długoterminowy. 
 • Progresywna — lokata progresywna  oznacza, że wysokość oprocentowania rośnie z czasem. Mówiąc inaczej, pojawia się tu oprocentowanie zmienne. Wysokość oprocentowania ulega zmianie w regularnych odstępach. Przeważnie lokatę progresywną zakłada się na długi czas. 
 • Dynamiczna — lokata dynamiczna działa podobnie do progresywnej. Jednakże podwyższone odsetki zostają naliczone na cały okres trwania lokaty.
 • Walutowa — Naturalnie lokaty zakłada się nie tylko w złotówkach. Lokata walutowa może zostać założona np. w euro.
 • Nocna  — lokata overnight obowiązuje przez zaledwie kilkanaście godzin. Zwykle zakładają ją duże przedsiębiorstwa. Przy zdeponowaniu wielkiej kwoty zysk z zaledwie 1-dniowej lokaty overnight może okazać się bowiem spory.

Rodzaje lokat bankowych są więc różne. De facto zawsze kluczowe znacznie mają warunki konkretnej oferty w danym banku. 

Lokata bankowa czy konto oszczędnościowe — co lepsze?

Jeśli szukamy prostego i bezpiecznego sposobu na oszczędzanie pieniędzy, to do wśród opcji mamy lokaty lub konta oszczędnościowe. Oba te produkty znajdziemy w banku i załóżmy je przez Internet.

Na koncie oszczędnościowym regularnie odkładamy pieniądze i możemy je wypłacić w dowolnym momencie. Nie stracimy odsetek, jak to bywa w przypadku zerwania lokaty. Należy jednak zwracać uwagę na konkretne warunki. Często banki umożliwiają wypłacenie środków z konta oszczędnościowego bez opłat raz w miesiącu. Niemniej konto oszczędnościowe z zasady zapewnia większą płynność finansową.

Z kolei lokata terminowa zwykle zapewnia nieco wyższe oprocentowanie od konta oszczędnościowego. Jeśli tymczasowe zamrożenie środków nie stanowi problemu, to przeważnie powinniśmy wybrać lokatę. Dobrym pomysłem często okazuje się jednoczesne prowadzenie konta oszczędnościowego i zakładanie lokat.

Alternatywą dla lokat są też produkty inwestycyjne. Wśród nich pojawiają się przykładowo ETF-y czy inwestycje w surowce. Inwestowanie może przynieść znaczenie wyższy zwrot, ale jest obarczone sporym ryzykiem. Podczas inwestowania trzeba pamiętać o możliwości utraty kapitału. Jeśli naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, to lokaty oraz konta oszczędnościowe będą lepszym wyborem. 

Czy założenie lokaty jest opłacalne?

Zakładając oprocentowaną lokatę bankową, uzyskujemy co najmniej nominalny zysk. Pieniądze są deponowane w banku, a ryzyko inwestycyjne jest praktycznie zerowe. W dodatku wszystko jest przejrzyste. Lokata działa w prosty sposób. Możesz nią z łatwością zarządzać przez bankowość elektroniczną.

Plusy lokatMinusy lokat
Pewny i przewidywalny zysk nominalny.  Kiedy zakładasz lokatę, to zawsze uzyskasz zysk determinowany przez poziom oprocentowania. Relatywnie niewielki zysk. Na lokacie bankowej nie uzyskasz zwrotu na poziomie produktów inwestycyjnych.
Bezpieczeństwo. Ryzyko utraty pieniędzy jest praktycznie równe zeru. Jest tak między innymi ze względu na gwarancje BFG.Częściowe zamrożenie środków. Zasadniczo w trakcie trwania lokaty środki nie są dostępne. W razie potrzeby można jednak zerwać lokatę. 
Prostota obsługi. Lokatę bankową z łatwością założysz przez Internet.
Uniwersalność. Lokaty sprawdzają się w wielu przypadkach. Można na nich zdeponować wszystkie oszczędności. Alternatywnie lokata może być istotnym elementem portfela oszczędnościowo-inwestycyjnego.
Duży wybór. Na rynku masz spory wybór lokat terminowych. Zysk z lokat w poszczególnych bankach jest inny. Ważne jest więc to, by skorzystać z najlepszej oferty w danym momencie.

Podsumowując, założenie lokaty bankowej to dobry pomysł, gdy masz nadwyżki finansowe i chcesz osiągnąć zysk bez ponoszenia praktycznie żadnego ryzyka. Pamiętaj o tym, by wybrać najlepszą lokatę w danym momencie, by maksymalizować korzyści finansowe. Pomoże Ci w tym profesjonalny ranking lokat w formie klarownej listy.


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Grupa-fb-Gielda-Promocji.jpg

Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi? Dołącz do -> naszej grupy na Facebooku <-, a wtedy żadna fajna oferta Ci nie ucieknie!


Nie przegap
Czytaj więcej

Komentarze (0)

Twoja Lokata
Twoja Lokata
Oprocentowanie

5,5%

Kwota lokaty

1 000-20 000 zł

Okres

3 miesiące

Warunki
 • wymagane konto osobiste;
 • dla nowych i obecnych klientów;
 • oprocentowanie stałe;
 • dotyczy dowolnych środków;
 • limit 1 lokaty na osobę;
 • utrata środków w przypadku zerwania lokaty;
 • lokata nieodnawialna;
 • lokatę można założyć w oddziale, przez internet lub w aplikacji mobilnej.

wymagane konto

Złóż wniosek
Przeczytaj poniżej dalszą część