zgarnijpremie.pl » Poradniki » Finanse codzienne - poradniki » Co zrobić, jeśli czujemy się nieuczciwie potraktowani przez bank?

Co zrobić, jeśli czujemy się nieuczciwie potraktowani przez bank?

27 gru 2022 Komentarze ok. 5 minut czytania Oceń!
Oceń:
Wojciech Wojtczak
Wojciech Wojtczak – redaktor portalu Zgarnijpremie.pl. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły …
[email protected]

Często możemy spotkać się z powiedzeniem „pewne, jak w banku”. Z drugiej jednak strony panuje powszechne przekonanie, że bankom nie należy bezgranicznie ufać. Ma to pewnie związek z częścią działalności tych instytucji związaną z udzielaniem kredytów i pożyczek. Prowadzenie rachunków bankowych, czy depozytów nie wzbudza, aż takich kontrowersji. Niezależnie od tego, z którego rodzaju produktu, czy usługi bankowej korzystamy może dojść do sytuacji, w której poczujemy się pokrzywdzeni, czy wręcz oszukani. Może to wynikać z celowej lub niecelowej intencji banku. W każdym razie powinniśmy mieć wiedze, gdzie w takiej sytuacji możemy szukać pomocy, jeśli nasze bezpośrednie wysiłki w celu wyjaśnienia nieporozumienia nie odnoszą żadnego skutku.

Najczęstsze nadużycia banków

Najczęstszym nadużyciem, z jakim możemy się spotkać w relacjach z bankiem to świadome lub nieświadome wprowadzanie w błąd oferując swoje produkty i usługi. Może to prowadzić do obciążenia nas dodatkowymi kosztami.

W przypadku produktów kredytowych może chodzić o terminy konkretnych spłat lub faktyczna wysokość długu do spłacenia. Wysokości poszczególnych rat uzależnione są od wielu czynników, w tym wysokości stóp procentowych. Banki powinny transparentnie i szczegółowo informować kredytobiorców i pożyczkobiorców o wszelkich zmianach w warunkach spłaty długu. Jeśli tego nie robią to jest to podstawa do zakwestionowania takich praktyk.

Jeśli chodzi o rachunki bankowe to może się okazać, że bank niezbyt czytelnie informuje o ewentualnych opłatach za wybrane czynności związane z obsługą rachunków. Wszelkie informacje związane z opłatami na konta powinniśmy znaleźć w tabelach opłat i prowizji. Niekiedy są to jednak wielostronicowe tabel, które niekoniecznie będą zrozumiałe dla wszystkich klientów banku.

Zgłoszenie banku do Komisji Nadzoru Finansowego

Jedną z najważniejszych instytucji, do której możemy się zwrócić w pierwszej kolejności w przypadku poczucia niesprawiedliwego potraktowania przez bank jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Możemy to zrobić, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej KNF lub kontaktując się z KNF bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej:

 • Adres: ul. Świętokrzyska 6/8, 00-919 Warszawa
 • Telefon: +48 22 573 18 00
 • Faks: +48 22 573 18 60
 • E-mail: [email protected]

Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego?

Komisja Nadzoru Finansowego jest to organ państwowy odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. KNF z założenia jest niezależną instytucją, której decyzje powinny być niezależne od wpływów politycznych czy biznesowych. Ma ona szerokie uprawnienia, takie jak m.in. możliwość nakładania kar finansowych na instytucje finansowe za naruszenie przepisów lub nieuczciwe praktyki względem swoich klientów, jak i konkurencyjnych instytucji. Do głównych zadań KNF należy m.in.:

 • Nadzór nad działalnością instytucji finansowych, takich jak banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, parabanki  i inne podmioty z sektora finansowego. KNF sprawdza, czy działają one zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy nie narażają swoich klientów na niebezpieczeństwo utraty pieniędzy.
 • Ochrona interesów klientów instytucji finansowych. KNF zajmuje się rozpatrywaniem skarg i reklamacji klientów, którzy uważają, że ich prawa zostały naruszone przez instytucje finansowe.
 • Nadzór nad rynkiem papierów wartościowych. KNF sprawdza, czy na rynku obowiązują zasady fair play i czy nie dochodzi do nieuczciwej konkurencji między podmiotami.
 • Edukacja finansowa. KNF prowadzi działania edukacyjne skierowane do różnych grup społeczeństwa, w tym do osób, które chcą zainwestować swoje pieniądze lub zaciągnąć kredyt.

Zgłoszenie banku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Skoro w rozumieniu prawa w relacji z bankiem jesteśmy jego klientem to oczywiście zastrzeżenia do świadczonych na naszą rzecz usług możemy zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Możemy to zrobić poprzez stronę internetową UOKiK lub poprzez bezpośredni kontakt z urzędem. Aby zgłosić bank przez stronę internetową UOKiK, możemy:

 • Przejść na stronę internetową UOKiK i kliknąć na zakładkę „Skontaktuj się z nami” w prawym górnym rogu strony.
 • W sekcji „Zgłoś naruszenie konkurencji” klikamy w link „Zgłoś naruszenie konkurencji online”.
 • Wypełniamy formularz zgłoszenia, podając wszystkie niezbędne informacje, takie jak: nasze dane osobowe, dane osoby lub firmy, którą chcemy zgłosić, opis sytuacji i ewentualne dowody mogące pomóc w rozpatrzeniu zgłoszenia;
 • Wysyłamy zgłoszenie klikając w „Wyślij zgłoszenie”.

Jeśli jednak wolimy skontaktować się z UOKiK bezpośrednio, możemy to zrobić poprzez:

 • Telefon: infolinia UOKiK pod numerem 801 440 220 lub 22 290 89 16;
 • E-mail: na adres [email protected].
 • List: możemy wysłać list z zgłoszeniem na adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Czym jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest to państwowa instytucja odpowiedzialna za ochronę konkurencji i praw konsumentów na polskim rynku. UOKiK działa niezależnie od wpływów politycznych czy biznesowych i ma szerokie uprawnienia, takie jak m.in. możliwość nakładania kar finansowych na przedsiębiorstwa za naruszenie przepisów ochrony konkurencji i praw konsumentów. Do jego głównych zadań należy:

 • Ochrona konkurencji poprzez sprawdzanie, czy przedsiębiorstwa działają zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji, takimi jak ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • Ochrona praw konsumentów poprzez rozpatrywanie skarg i reklamacji zgłaszanych przez konsumentów oraz przeprowadzanie kontroli nad rynkiem, aby sprawdzić, czy produkty i usługi są oferowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Edukacja konsumencka. UOKiK prowadzi działania edukacyjne skierowane do różnych grup społeczeństwa, w tym do osób, które chcą zainwestować swoje pieniądze lub zaciągnąć kredyt.

Podsumowanie

Im większą świadomość prawną będziemy mieli tym lepiej zabezpieczymy nasze interesy względem wszelkich instytucji, a tym bardziej tak potężnych jakimi są banki. Mają one sztaby prawników, którzy chronią interesów instytucji. W konfrontacji z takim zapleczem pojedynczy konsument nie ma większych szans. W takim przypadku powinniśmy korzystać z przysługującego nam prawa oraz poprosić o interwencję równie potężne organy stojące na straży tego prawa, jak Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nie przegap

Przeczytaj też: Jak wpłacać pieniądze na konto?

Przeczytaj też: Płatność kartą za granicą krok po kroku. Jakie rozwiązanie jest najlepsze?


Komentarze (0)

Konto Santander
Konto Santander
Utrzymanie konta
 • 6 zł lub 0 zł za wydanie min. 300 zł kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu
 • 0 zł w przypadku osób do 26 roku życia wystarczy 1 płatność kartą lub BLIKIEM w miesiącu

0-6 zł

Utrzymanie karty
 • 9 zł lub 0 zł za wydanie min. 300 zł kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu
 • 0 zł w przypadku osób do 26 roku życia wystarczy 1 płatność kartą lub BLIKIEM w miesiącu

0-9 zł

Wypłata z bankomatów obcych
 • 3 zł prowizji w przypadku osób powyżej 26 roku życia
 • osoby poniżej 26 roku życia wszystkie krajowe bankomaty darmowe

0-3 zł

Czy premia?
 • 150 zł za aktywność w pierwszym i drugim miesiącu;
 • 150 zł za aktywność w trzecim i czwartym;
 • 300 zł za min. 1000 zł wpływów w piątym i szóstym miesiącu;
 • 100 zł w Programie Poleceń;
 • 150 zł za konto dla dziecka;
 • 300 zł zwrotu za zapłacone rachunki.

(czytaj więcej)

1150 zł +4% do 50 tys. zł

Złóż wniosek
Przeczytaj poniżej dalszą część