zgarnijpremie.pl » Wiadomości » Rok 2023 w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska. Dobre wyniki pomimo sporego obciążenia

Rok 2023 w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska. Dobre wyniki pomimo sporego obciążenia

1 mar 2024 Komentarze ok. 2 minut czytania Oceń!
Oceń:
Maciej Korneluk
Humanista z serca, ekonomista z rozsądku. Pasję do promocji bankowych i ich …
[email protected]

Poprawa wyniku z działalności bankowej o 36,1% r/r oraz wzmocnienie pozycji kapitałowej — to najważniejsze wnioski, które płyną z podsumowania roku 2023 w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska. Zysk netto banku wyniósł w nim ponad 1 mld zł.

Dobre działania w trudnym otoczeniu

Zarząd banku nie kryje zadowolenia z wyników finansowych osiągniętych w 2023 roku. W komunikacie wydanym przez BNP Paribas Bank Polska zauważono, że dobre wyniki udało się osiągnąć pomimo niekorzystnego otoczenia biznesowego i negatywnych czynników wewnętrznych. 

Presja inflacyjna nie wpłynęła na wyniki finansowe grupy, udało się bowiem zachować kontrolę nad wzrostem kosztów działalności. Również ryzyko kredytowe udało się zachować na historycznie niskim poziomie. I to pomimo znacznego obciążenia portfela kredytowego zobowiązaniami frankowymi. 

“W 2023 r. konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię biznesową. Szczególnie cieszą mnie wzrosty we wszystkich kategoriach przychodów oraz kluczowych segmentach naszej działalności. Warto odnotować osiągnięcie przez bank historycznego poziomu zysku netto pomimo rekordowych odpisów na portfel kredytów CHF. Kontynuujemy proces transformacji technologicznej i wdrażamy kolejne cyfrowe rozwiązania dla naszych Klientów, co przekłada się na wzrost transakcyjności oraz liczby użytkowników kanałów zdalnych” — tłumaczy Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Podwojono ubiegłoroczny zysk

Skuteczność przyjętej przez bank strategii ma potwierdzenie w poziomie zysku netto za rok 2023. Wyniósł on 1,013 mld zł, co stanowi wynik o 129,3% wyższy r/r. Wynik ten byłby jeszcze bardziej okazały, jednak w IV kwartale zdecydowano się na odpis rezerw na portfel kredytów w CHF. Skutkiem tego była strata grupy w tym okresie w wysokości 381 mln zł. Tego typu działania zapewniają jednak długookresową stabilność grupy.

Ponadto należy zauważyć, że grupa zanotowała wzrost przychodów we wszystkich kluczowych obszarach działalności. Wynik odsetkowy na poziomie 5 225 mln zł oznaczał wzrost  o 49,6% r/r. Wynik prowizyjny na poziomie 1 211 mln zł stanowił wartość o 6,5% wyższą niż w roku 2022. Wynik na działalności handlowej wzrósł o 26% r/r, osiągając wartość 951 mln zł. 

Na koniec 2023 r. liczba klientów banku to 4,2 mln. Liczba Centrów Klienta wyniosła 371. 182 z nich stanowią placówki, w których nie dokonuje się obsługi kasowej.


Czytaj więcej

Komentarze (0)

Konto Otwarte na Ciebie
Konto Otwarte na Ciebie
Premia

430 zł

Karencja

Klienci, którzy nie korzystali z promocji Konta Otwartego na Ciebie przez ostanie 12 miesięcy.

12 miesięcy

Warunki
  • 50 zł za otwarcie i aktywowanie konta z kartą;
  • 190 zł za min. 900 zł wpływów, min. 4 płatności BLIK i min. 2 przelewy po min. 50 zł w pierwszym miesiącu po otwarciu konta;
  • 190 zł za min. 900 zł wpływów, min. 4 płatności BLIK i min. 2 przelewy po min. 50 zł w drugim miesiącu po otwarciu konta.

(czytaj więcej)

430 zł

Poziom trudności

Bardzo łatwy

Złóż wniosek
Przeczytaj poniżej dalszą część