zgarnijpremie.pl » Ranking kont oszczędnościowych

Ranking kont oszczędnościowych

Konta oszczędnościowe to doskonałe narzędzie towarzyszące podstawowemu rachunkowi osobistemu do bieżącego odkładania oszczędności z możliwością dodatkowego zysku.


Poniżej prezentujemy nasz ranking kont oszczędnościowych. Przyznając ofertom poszczególne miejsca zestawiania braliśmy pod uwagę takie parametry jak:

 • wysokość maksymalnego możliwego oprocentowania;
 • maksymalną wysokość depozytu;
 • czas trwania depozytu;
 • częstotliwość kapitalizacji odsetek;
 • oraz dodatkowe warunki, jakie należy spełnić dla skorzystania z danej oferty.
Oferta sponsorowana
VeloBank – Elastyczne Konto Oszczędnościowe
 • 7% w skali roku do 300 tys. zł
 • 5% w skali roku dla nadwyżki od 300 tys. zł do 400 tys. zł
 • przez 3 miesiące dla nowych środków
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne i 0 zł za otwarcie i prowadzenie
Konto Oszczędnościowe Pekao
 • 6,5% do 100 000 zł przez 5 miesięcy
 • 200 zł dla nowych klientów za Konto Przekorzystne z kartą VISA
 • Bezwarunkowe 0 zł za utrzymanie konta
 • personalizowana aplikacja mobilna PeoPay

Ranking – listopad 2023

Do 460 zł premii z eKontem
Konto Oszczędnościowe „Moje Cele”
Konto Oszczędnościowe „Moje Cele”
Oprocentowanie
 • 7% – przy otwarciu eKonta metodą na selfie lub z wykorzystaniem e-dowodu
 • 5,5% – przy otwarciu eKonta w inny sposó
7%
Wysokość depozytu do 50 000 zł
Okres depozytu 3 miesiące
Kapitalizacja odsetek miesięczna
Warunki dostępności
 • dla nowych klientów i obecnych klientów –
 • obecni klienci mBanku mogą skorzystać z promocyjnego oprocentowania 7%, jeśli 01.09.2023 posiadali na rachunkach oszczędnościowych i lokatach w mBanku mniej niż 1000 zł i do 07.02.2024 złożą wniosek o rachunek oszczędnościowy Moje Cele / alternatywny warunek to spełnienie łącznie warunków:
  1) wykonanie w co najmniej 3 miesiącach od marca do sierpnia 2023 min. 1 transakcji miesięcznie,
  2) w tym samym okresie zapewnienie wpływu min. 2500 zł na rachunek w mBanku w min. 3 miesiącach,
  3) w min. 3 miesiącach od marca do sierpnia 2023 zalogowanie do aplikacji mobilnej mBanku
  4) nieposiadanie mKonta intensive na dzień 12.09.2023
 • oferta dotyczy wyłącznie nowych środków
 • kapitalizacja miesięczna
 • dla oprocentowania 7% należy wykazywać aktywność polegającą na zwiększaniu salda konta oszczędnościowego o przynajmniej 100 zł po każdym miesiącu (np. stan konta w czerwcu 500 zł, w lipcu 600, sierpniu 700 zł)
 • 7% – przy otwarciu eKonta metodą na selfie lub z wykorzystaniem e-dowodu
 • 5,5% – przy otwarciu eKonta w inny sposób niż selfie i e-dowód
nowe środki
Złóż wniosek Sprawdź szczegóły
Konto Oszczędnościowe Banku Pekao S.A.
Konto Oszczędnościowe Banku Pekao S.A.
Oprocentowanie 6,5%
Wysokość depozytu do 100 000 zł
Okres depozytu

5 miesięcy (152 dni)

5 miesięcy
Kapitalizacja odsetek miesięczna
Warunki dostępności
 • promocja dla dowolnych środków jest dostępna do 08.01.2024
 • oferta dla nowych klientów, którzy dotychczas nie posiadali żadnych produktów Pekao S.A. oraz dla obecnych klientów banku, których suma średniomiesięcznych sald na rachunkach w każdym badanym miesiącu w okresie od 01.04.2023 do 31.10.2023 nie była wyższa niż 2 000 zł
 • wymagane Konto Przekorzystne;
 • oprocentowanie środków powyżej 100 tys. zł oraz po zakończeniu promocji zgodnie z aktualnym cennikiem (obecnie 2%)
z Kontem Przekorzystnym
Złóż wniosek Sprawdź szczegóły
Elastyczne Konto Oszczędnościowe VeloBank
Elastyczne Konto Oszczędnościowe VeloBank
Oprocentowanie

7% do 300 000 zł

5% od 300 000 zł do 400 000 zł

7%
Wysokość depozytu 300 000 zł
Okres depozytu 3 miesiące
Kapitalizacja odsetek miesięczna
Warunki dostępności
 • nie jest wymagane posiadanie konta osobistego;
 • nowe środki to nadwyżka ponad saldo z 26.10.2023;
 • środki powyżej 300 000 zł do 400 000 zł objęte oprocentowaniem 5%:
 • trzeba wyrazić zgody marketingowe dla Banku;
 • oferta dla nowych i obecnych klientów (przy czym, jeśli posiadasz już konto oszczędnościowe otwarte przed 6.02.2023, możesz zamienić je na nowe Elastyczne Konto Oszczędnościowe udając się do najbliższego oddziału lub kontaktując się z infolinią)
dla nowych środków
Złóż wniosek Sprawdź szczegóły
Konto Oszczędnościowe Plus
4. Konto Oszczędnościowe Plus
Oprocentowanie 5,75%
Wysokość depozytu do 250 000 zł
Okres depozytu 90 dni
Kapitalizacja odsetek miesięczna
Warunki dostępności
 • do 250 000 zł
 • przez 90 dni dla nowych środków (nadwyżka ponad saldo z dnia 16.10.2023)
 • kapitalizacja miesięczna
 • konto osobiste Banku PKO BP nie jest wymagane (wymagane jest, żeby skorzystać z oferty za pomocą bankowości elektronicznej)
 • otwarcie i prowadzenie konta oszczędnościowego jest darmowe
 • 0 zł za pierwszy przelew wewnętrzny i zewnętrzny w miesiącu (9,99 zł za każdy kolejny)
dla nowych środków
Złóż wniosek Sprawdź szczegóły
Konto Oszczędnościowe Profit
5. Konto Oszczędnościowe Profit
Oprocentowanie
 • 3% w skali roku, jeśli tylko wpłacisz nowe środki;
 • 6,5% w skali roku, jeśli wpłacisz nowe środki i min. 5 razy zapłacisz kartą lub BLIKIEM w każdym miesiącu promocji.
3-6,5%
Wysokość depozytu do 100 000 zł
Okres depozytu 90 dni
Kapitalizacja odsetek miesięczna
Warunki dostępności
 • konto oszczędnościowe Profit dostępne tylko z kontem Millennium 360°;
 • 3% bez warunków aktywności lub 6,5% z po spełnianiu warunków aktywności (min. 5 transakcji kartą lub BLIKiem w miesiącu);
 • oferta na nowe środki (nadwyżka ponad stan salda z 10.11.2023).
z Kontem Millennium 360°
Złóż wniosek Sprawdź szczegóły
Otwarte Konto Oszczędnościowe
6. Otwarte Konto Oszczędnościowe
Oprocentowanie 5,5%
Wysokość depozytu 200 000 zł
Okres depozytu 3 miesiące
Kapitalizacja odsetek
 • Kapitalizacja odsetek w przypadku promocyjnego oprocentowania na koniec trwania promocji.
 • Kapitalizacja odsetek w przypadku oprocentowania standardowego miesięczna,
 • Oprocentowanie poza promocją wynosi 1,5% w skali roku
na koniec
Warunki dostępności
 • w czasie trwania oferty jako pierwszą zawarły umowę o Otwarte Konto Oszczędnościowe i od 15.11.2023 nie są i nie były posiadaczami lub współposiadaczami następujących rachunków w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver,
  albo
 • w czasie trwania Oferty zawarły kolejną Umowę o Otwarte Konto Oszczędnościowe i są posiadaczami lub współposiadaczami jednego z wymienionych powyżej rachunków i otwartego przed 15.11.2022, ale na tym rachunku:
  A) nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty lub wypłaty, od 15.11.2022 do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO,
  oraz
  B) miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 15.11.2022 do 14.11.2023.
z kontem ING Banku Śląskiego
Złóż wniosek Sprawdź szczegóły
Konto Mega Oszczędnościowe
7. Konto Mega Oszczędnościowe
Oprocentowanie

6% – z kontem osobistym i warunkami aktywności

4% – bez warunków aktywności

4-6%
Wysokość depozytu do 200 000 zł
Okres depozytu 3 miesiące
Kapitalizacja odsetek miesięczna
Warunki dostępności
 • Oprocentowanie – 6% wykonanie min. 5 płatności kartą stacjonarnie miesięcznie
 • Oprocentowanie – 4% bez spełniania warunków aktywności
 • Maksymalny depozyt do 200 000 zł
 • Okres promocyjnego oprocentowania wynosi 3 miesiące
 • Dotyczy nowych środków (nadwyżka ponad saldo z 15.11.2023)
 • Oferta dla nowych i obecnych klientów
 • Wymagane konto osobiste dla oprocentowania 6%
 • Oferta ważna do 18.12.2023
dla nowych i obecnych klientów
Złóż wniosek Sprawdź szczegóły
Konto SuperOszczędnościowe
8. Konto SuperOszczędnościowe
Oprocentowanie 6%
Wysokość depozytu do 20 000 zł
Okres depozytu bezterminowo
Kapitalizacja odsetek miesięczna
Warunki dostępności
 • dla nowych i obecnych klientów
 • wymagane konto osobiste (np. CitiKonto)
 • dotyczy dowolnych środków
 • oprocentowanie nie nalicza się w miesiącach, w których wypłacisz środki
 • oprocentowanie dla nadwyżki środków ponad 20 tys. zł wynosi 3% w skali roku

wymagane konto osobiste
Złóż wniosek Sprawdź szczegóły

Konto oszczędnościowe

W zasadzie każda oferta konta osobistego wyposażona jest w dwa rachunki: podstawowy (rozliczeniowy) oraz oszczędnościowy. Zasadniczą różnicą pomiędzy między nimi jest wysokość oprocentowania. Podczas, gdy wysokość oprocentowania na bieżącym rachunku  jest znikoma lub często zerowa, na rachunku oszczędnościowym jest już ono znaczenie wyższe. Wysokość ta jest zmienna i często zależy od wysokości stóp procentowych ogłaszanych przez NBP. Co prawda konto oszczędnościowe nigdy nie będzie tak korzystnie oprocentowane jak lokata, ale jest to koszt autonomii, ponieważ środki na koncie oszczędnościowym możemy wpłacać lub wypłacać w każdej chwili.

Konto oszczędnościowe, a lokata

Zarówno deponując oszczędności na lokacie, czy koncie oszczędnościowym założenie mamy to samo – pomnożyć je. Zasadniczą różnicą pomiędzy tymi dwoma formami oszczędzania jest dostępność do zgromadzonych środków. Na koncie oszczędnościowym dostęp do nich mamy swobodny. W zależności od banku możemy jedynie zapłacić za kolejne przelewy wewnętrzne między rachunkami. W niektórych bankach, jak np. ING Banku Śląskim operacje takie są zawsze darmowe. W przypadku lokat wypłacenie, czy wycofanie środków wiąże się najczęściej ze stratą naliczonych już odsetek. Bywają promocyjne oferty lokat, za których zerwanie nie utracimy zarobionych pieniędzy, ale stanowią one mniejszość.

Zobacz też

Bezpieczeństwo środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym

Cechą wspólną lokaty i konta oszczędnościowego jest zabezpieczenie zgromadzonych na nich środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarancja wypłaty w przypadku niewypłacalności banku zapewniona jest do nawet 100 tys. euro.

Które konto oszczędnościowe wybrać?

Szukając najlepszego konta do oszczędzania w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, czy aby takowe założyć musimy posiadać konto osobiste w danym banku. Nie każdy bowiem chce lub potrzebuje więcej rachunków ROR w różnych bankach. Powinniśmy kierować się wysokością oprocentowania w stosunku do maksymalnego dostępnego depozytu oraz okresu, który będzie objęty promocyjnym oprocentowaniem. Podobnie jak w przypadku lokat niektóre oferty dostępne są tylko dla nowych klientów lub nowych środków. Takie okazje charakteryzują się najwyższym oprocentowaniem i warto rozważyć skorzystanie z nich, ponieważ jeśli będziemy nowymi klientami danego banku, to wszystkie przeniesione tam środki będą uznane za nowe i objęte promocyjnym oprocentowaniem.

Istotną informacją będzie dla nas częstotliwość kapitalizacji odsetek. Im częstsza, np. dzienna, tym lepiej, ponieważ w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym oprocentowanie będzie obejmowało wyższą kwotę o wysokość dopisanych do konta odsetek.
Cechy najlepszego konta oszczędnościowego:

 • wysokie oprocentowanie;
 • jak najwyższa kwota objęta wyższym oprocentowaniem;
 • jak najdłuższy okres promocyjnego oprocentowania;
 • jak najczęstsza kapitalizacja odsetek;
 • brak konieczności zakładania konta osobistego;
 • brak opłat za przelewy z konta oszczędnościowego na rachunek bieżący.

Sprawdzaj na bieżąco najnowsze promocje kont oszczędnościowych, na których można zarobić najwięcej. Promocyjne oprocentowania towarzyszą najczęściej ofertom kont osobistych z premiami pieniężnymi lub programami zwrotów.

https://www3.smartadserver.com/h/cc?imgid=30241482&tmstp=[timestamp]&tgt=[reference]

Optimized with PageSpeed Ninja