zgarnijpremie.pl » Wiadomości » Przeciętne miesięczne wynagrodzenie rośnie. Podano dane za I kwartał 2024 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie rośnie. Podano dane za I kwartał 2024 roku

13 maj 2024 Komentarze ok. 1 minuta czytania Oceń!
Oceń:
Maciej Korneluk
Humanista z serca, ekonomista z rozsądku. Pasję do promocji bankowych i ich …
[email protected]

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w pierwszym kwartale 2024 roku. Odnotowano wzrost zarówno w stosunku do ubiegłego kwartału, jak i do zeszłego roku.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2024 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosło 8147,38 zł. W stosunku do ostatniego kwartału roku 2023 oznacza to wzrost jego wartości o 607,20 zł. Wzrost w stosunku rocznym jest jeszcze wyższy. Wynosi dokładnie 1023,12 zł. 

Metodologia wyliczania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Warto przytoczyć sposób, w jaki Główny Urząd Statystyczny wylicza wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Otrzymuje się je jako wynik dzielenia sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej z przeciętną liczbą zatrudnionych w badanym okresie. W obliczeniach nie bierze się pod uwagę zatrudnionych poza granicami RP, a także osób, które wykonują pracę nakładczą.


Czytaj więcej

Komentarze (0)

CitiKonto Citibank
CitiKonto Citibank
Premia

7,2% przez 4 miesiące +300 zł

Karencja

Nowy klient, który nie posiada konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego w Banku CIti Handlowym od 31.12.2021.

od 31.12.2021

Warunki
  • 20 zł za założenie CitiKonta z wyrażonymi zgodami marketingowymi;
  • 280 zł za min. 2 000 zł wpływów w każdym z 2 kolejnych miesięcy po zawarciu umowy;
  • 7,2% za min. 3 transakcje kartą debetową na łączną kwotę min. 300 zł oraz wpływy na konto o wartości min. 2 000 zł w każdym z 4 miesięcy.

(czytaj więcej)

7,2% +300 zł

Poziom trudności

Łatwy

Złóż wniosek
Przeczytaj poniżej dalszą część