zgarnijpremie.pl » Poradniki » Finanse codzienne - poradniki » Czy można zamknąć konto zajęte przez komornika?

Czy można zamknąć konto zajęte przez komornika?

25 lip 2023 Komentarze ok. 7 minut czytania Oceń!
Oceń:
Wojciech Wojtczak
Wojciech Wojtczak – redaktor portalu Zgarnijpremie.pl. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły …
[email protected]

Zajęcie komornicze konta bankowego to konsekwencja braku uregulowania pewnych zobowiązań. Może to być niespłacona rata kredytu, uchylanie się od alimentów (dodatkowo jest to przestępstwo!), czy nawet nieopłacony mandat za brak biletu komunikacji miejskiej. Co możemy rozbić z takim kontem bankowych, które zajął nam komornik? Czy można zamknąć konto zajęte przez komornika?

Jak wygląda zajęcie komornicze konta bankowego w praktyce?

Komornik po otrzymaniu decyzji o przeprowadzeniu egzekucji (np. na podstawie tytułu wykonawczego) lokalizuje nasze rachunki bankowe za pomocą systemu OGNIVO. Następnie zwraca się do banku z wnioskiem o zajęcie środków w wysokości, która pozwoli zaspokoić roszczenia wierzycieli, ale nie ruszając tzw. kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Zgodnie z obowiązującym prawym jako dłużnik zawsze zachowujemy prawo dysponowania środkami o równowartości płacy minimalnej, a w uzasadnionych wypadkach także wybierania z konta gotówki przeznaczonej na ściśle określone cele.

Jednocześnie komornik informuje nas listownie o zajęciu konta bankowego. Bank ze swojej strony również może nas poinformować o zablokowaniu części środków w wyniku zajęcia konta przez komornika. Formalnie jednak instytucje bankowe nie są zobowiązane do informowania nas o przeprowadzanej egzekucji komorniczej na koncie.

Od momentu zablokowania stosownej kwoty na naszym koncie bank najczęściej dopiero po upływie 7 dni przekazuje środki na konto komornika. Daje nam to czas na ewentualną reakcję w przypadku,  gdy chcielibyśmy się odwołać od decyzji sądu, a możemy to zrobić, jeśli uznamy, że:

  • komornik popełnił błąd i to nie nas dotyczy egzekucja,
  • komornik zablokował środki, które nie podlegają zajęciu (jak na przykład świadczenia socjalne, 500+ czy alimenty),
  • komornik zajął całą kwotę, a bank nie zostawił żadnych dostępnych środków na koncie w ramach tzw. kwoty wolnej od zajęcia.

Jeśli jednak komornik miał pełne prawo do zajęcia konta oraz środków na nim zgromadzonych to powinniśmy mimo wszystko skontaktować się z nim w celu wyjaśnienia blokady. Takie sytuacje najczęściej kończą się wyjaśnieniem powstania długu, który doprowadził do zajęcia komorniczego oraz wynegocjowaniem sposobu spłaty wierzycieli. Dopiero po zaspokojeniu tych potrzeb komornik może umorzyć zajęcie komornicze konta, a bank je odblokować.

Należy mieć na uwadze, że pomimo zajęcia komorniczego konta bankowego bank wciąż będzie naliczał opłaty za jego prowadzenie (jeśli takowe są), które należy uregulować lub aktywnie korzystać z rachunku, aby ich uniknąć.

Konto zajęte przez komornika nie traci swoich funkcjonalności. W dzisiejszych czasach ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie bez konta bankowego. Komornik pomimo zajęcia części środków nie może nas pozbawić możliwości chociażby wykonywanie opłat z konta, ponieważ mogłoby to doprowadzić do kolejnych problemów finansowych.

Czym jest system OGNIVO?

Ognivo to system informatyczny umożliwiający sprawną i bezpieczną komunikację online pomiędzy bankami oraz innymi instytucjami finansowymi, jak spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, a podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową i tajemnicą zawodową SKOK, tzn. sądowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi. Wszystkie wymienione instytucje finansowe są zobowiązane do przekazywania aktualnych informacji o prowadzonych produktach bankowych oraz ich posiadaczach. W ten sposób uprawnione organy, jak. np. komornik mogą zlokalizować konta osoby, na której ciąży egzekucja komornicza.

Czym jest i ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego to środki, do wysokości których można wypłacić swoje pieniądze lub obciążyć rachunek bankowy, gdy jest on zajęty przez komornika. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wobec czego jest inna w każdym roku. Kwota wolna od zajęcia wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia brutto.

Jeśli zajęcie środków na koncie spowodowałoby naruszenie kwoty wolnej od zajęcia w wysokości obowiązującej w danym roku to takie zajęcie nie może mieć miejsca, lub jeśli już nastąpiło to jest to podstawa do jego uchylenia.

Czy można zamknąć konto zajęte przez komornika?

Z prawnego punktu widzenia nic nie może stać na przeszkodzie (poza istniejącymi zobowiązaniami wobec samego banku) w rozwiązaniu umowy o prowadzenie konta bankowego. Co więcej przepisy prawa dają nam większą swobodę przy rozwiązania umowy z bankiem niż samemu bankowi:

Zgodnie z art. 730 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny[Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr. 16, poz. 93 z późn. zm.)] „Rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodów„.

Jak jednak wiemy praktyka często różni się od teorii i w zależności od banku wewnętrzne regulaminy świadczenia usług przez bank mogą nico komplikować proces zmykania konta w sytuacji zajęcia komorniczego. Jeśli tak by się zdarzyło w naszym przypadku to powinniśmy się powołać na przytoczony powyżej zapis z Kodeksu Cywilnego. Bo choć regulaminu banku określają warunki korzystania z produktów bankowych to w swoich postanowieniach nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem.

Podsumowując rachunek bankowy zajęty przez komornika można skutecznie zamknąć po przeprowadzonej egzekucji, czyli po przekazaniu środków komornikowi lub przed samym zajęciem. W momencie pojawienia się blokady (trwającej 7 dni) na koncie raczej nie będziemy mieli takiej możliwości.

Różne banki inaczej mogą podchodzić do rozwiązania umowy o konta zajęte prze komornika. Niektóre banki, jak ING zezwalają na zamknięcie konta nawet w trakcie toczących się czynności komorniczych, kwota zablokowanych środków w takiej sytuacji jest przekazywana na tymczasowe konto techniczne.

Pamiętajmy też, że przy standardowym wypowiedzeniu umowy okres wypowiedzenia trwa zazwyczaj do 30 dni. Więc przez dosyć stosunkowo długi czas komornik może skutecznie zająć konto i środki.

Kiedy warto zamknąć konto bankowe?

Zastanawiając się, jak podejść do zamknięcia rachunku bankowego zajętego już przez komornika należałoby odpowiedzieć na pytanie: po co? Jeśli blokada środków na koncie ma już miejsce to ewentualne zamknięcie rachunku i otwarcie kolejnego jest bezcelowe. Komornik i tak dowie się o kolejnym koncie otwartym na nasze dane osobowe i je nam zajmie. Zamiast kombinowania powinniśmy porozumieć się z urzędnikiem, w jaki sposób spłacić wszelkie zobowiązania, aby jak najszybciej odblokować nasze konto.

Jedyną sytuacją, w której wart rozważyć zamknięcie konta bankowego to taka, w której spodziewamy się, że grozi nam zajęcie komornicze i chcielibyśmy uchronić przed zajęciem swoje oszczędności. W takiej sytuacji warto jak najszybciej wypłacić środki z konta lub przelać je na konto zaufanego znajomego lub członka rodziny (ze względów prawnych lepiej, żeby to nie był współmałżonek).

Czy można otworzyć kolejne konto bankowe w przypadku zajęcia poprzedniego przez komornika?

Technicznie rzecz biorąc tak – można. Jest to jednak bezcelowe, ponieważ o każdym kolejnym otwartym przez nas koncie również inne banki zobowiązane są przesłać informację do systemu OGNIVO. Zatem komornik automatycznie będzie wiedział, o każdym kolejnym otwartym przez nas rachunku bankowym i od razu go zajmie.

Podsumowanie

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku postępowania egzekucyjnego jest nie doprowadzanie do zajęcia komorniczego konta. Warto wcześniej porozumieć się z wierzycielami w celu wypracowania sposobu zaspokojenia ich roszczeń, tak aby uniknąć blokady konta.

Jeśli jednak zajęcie miało już miejsce to zamiast zamykać konto powinniśmy skupić się na sposobie jego odblokowanie, czyli spłaceniu wierzycieli. Zamknięcie konta zawsze jest możliwe poza krótkim, bo wynoszącym 7 dni okresem, w którym część naszych środków jest zablokowana przez bank.

Jeśli po zajęciu konta zamkniemy je to rzeczywiście możemy utrudnić komornikowi zajmowanie kolejnych wpłat na rachunek np. pensji. Nie będzie to jednak do końca skutecznie, ponieważ komornik po ustaleniu naszego miejsca zatrudnienia może zwrócić się do pracodawcy o zajęcie wynagrodzenia.

Nie przegap

Przeczytaj też: Jak odblokować konto zajęte przez komornika?

Przeczytaj też: Jak uniknąć zajęcia rachunku bankowego?

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć konto członka rodziny?

Przeczytaj też: Kiedy bank może zablokować Ci konto?


Komentarze (0)

Konto Przekorzystne
Konto Przekorzystne
Premia

200 zł + 6,5% do 100 tys. zł

Karencja

Klienci, którzy nie posiadali konta w Banku Pekao od 01.08.2021 do 02.11.2023.

od 01.08.2021

Warunki
  • 50 zł za samo otwarcie Konta Przekorzystego Banku Pekao z kartą;
  • 150 zł za min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta lub aplikacją PeoPay w każdym z 3 miesięcy.

(czytaj więcej)

200 zł

Poziom trudności

Bardzo łatwy

Złóż wniosek
Przeczytaj poniżej dalszą część
Optimized with PageSpeed Ninja