zgarnijpremie.pl » Promocje finansowe » Promocja „200 zł na start” z kontem mBiznes mBanku – 2 edycja

Promocja „200 zł na start” z kontem mBiznes mBanku - 2 edycja

17 lut 2017 Komentarze ok. 2 minut czytania Oceń!
Oceń:

Zapraszamy do naszej drugiej edycji promocji, którą przygotowaliśmy wspólnie z mBankiem. Każdy nowy klient, który podpisze umowę o prowadzenie rachunku firmowego mBiznes konto Start lub konto Komfort, ma możliwość otrzymania 200 zł od Bankier.pl i 0 zł * za przelewy do ZUS i US oraz otwarcie rachunku firmowego.

Promocja zakończona

Promocja mBiznes 2

Promocja mBiznes 2

Jest to kolejna kampania promocyjna kierowana do osób poszukujących konta firmowego, w której klient premiowany jest dodatkową gotówką za spełnienie warunków jakie wyznacza promocja.

WARUNKI

W celu uzyskania prawa do premii 200 zł, uczestnik musi wykonać następujące czynności:

 • dokona rejestracji na stronie promocji podając swój adres e-mail
 • poprawnie wypełni i prześle do mBanku, korzystając z narzędzi dostępnych na stronie promocji, wniosek o jeden z produktów mBank: konto Start lub konto Komfort
 • w terminie jednego miesiąca od przesłania wniosku o produkt zawrze z mBank na tej podstawie umowę dotyczącą jednego z produktów biorącego udział w promocji
 • przekaże (z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na stronie promocji) dane niezbędne do przekazania premii – numer rachunku bankowego uczestnika, uruchomiony na podstawie wniosku o produkt za pośrednictwem strony promocji

Osoba biorąca udział w promocji musi być nowym klientem mBanku. Oznacza to, że Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która przed dniem przystąpienia do promocji została zarejestrowana jako wnioskodawca w zakresie któregoś z Produktów mBank.

W promocji mogą uczestniczyć tylko przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) uprawnieni do zawarcia umowy dotyczącej któregoś z produktów mBank na warunkach określonych przez mBank dla produktów mBank.

Uczestnikami promocji nie mogą być nierezydenci, pracownicy i współpracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo), pracownicy mBank, obecni klienci mBank.

DO KOGO KIEROWANA JEST PROMOCJA

Oferta kierowana jest do wszystkich osób poszukujących rachunku firmowego.

ZALETY RACHUNKÓW FIRMOWYCH mBanku

mBiznes konto Start

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku firmowego
 • 0 zł za 5 pierwszych przelewów internetowych w miesiącu
 • 0 zł za przelewy do ZUS i US
 • 0 zł za kartę debetową do rachunku
 • 0 zł za wypłatę gotówki z bankomatów własnych: Planet Cash, Euronet, BZW BK S.A.

mBiznes konto Komfort

 • pakiet 20 bezpłatnych przelewów internetowych
 • 0 zł za pierwszą kartę debetową do rachunku
 • 0 zł za przelewy do ZUS i US
 • 0 zł za wypłatę gotówki z bankomatów własnych: Planet Cash, Euronet, BZW BK S.A.

Materiał reklamowy partnera

Komentarze (0)