zgarnijpremie.pl » Promocje finansowe » Promocja „150 zł na start” z mBiznes konto Start w mBanku

Promocja „150 zł na start” z mBiznes konto Start w mBanku

17 lut 2017 Komentarze ok. 2 minut czytania Oceń!
Oceń:

Zapraszamy do kolejnej, już czwartej edycji promocji, którą przygotowaliśmy wspólnie z mBankiem. Każdy nowy klient, który podpisze umowę o prowadzenie rachunku firmowego mBiznes konto Start, ma możliwość otrzymania 150 zł od Bankier.pl i 600 zł* na ZUS od mBanku.

Promocja zakończona

„150 zł na start” z mBiznes konto Start w mBanku

„150 zł na start” z mBiznes konto Start w mBanku

Promocja kierowana do osób poszukujących konta firmowego, w której klient premiowany jest dodatkową gotówką za spełnienie warunków jakie wyznacza promocja.

WARUNKI

W celu uzyskania prawa do premii 150 zł, uczestnik musi wykonać następujące czynności:

  • dokonać rejestracji na stronie promocji, podając swój adres e-mail
  • poprawnie wypełnić i przesłać do mBanku, korzystając z narzędzi dostępnych na stronie promocji, wniosek o produkt mBank konto Start
  • składając wniosek o produkt mBanku wyrazić zgodę na ujawnienie organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia organizatorowi przez mBank faktu otwarcia rachunku w mBanku i spełnienia warunków promocji
  • w terminie jednego miesiąca od przesłania wniosku o produkt zawrzeć z mBank umowę dotyczącą rachunku firmowego Start biorącego udział w promocji
  • przekazać (z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na stronie promocji) dane niezbędne do przekazania premii – numer rachunku bankowego uczestnika, uruchomiony na podstawie wniosku o produkt za pośrednictwem strony promocji

Osoba biorąca udział w promocji musi być nowym klientem mBanku. Oznacza to, że Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która posiadała jakikolwiek rachunek firmowy w mBanku, dla danego numeru NIP do dnia 10.11.2016 r.

W promocji mogą uczestniczyć tylko przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) uprawnieni do zawarcia umowy dotyczącej produktów mBank na warunkach określonych przez mBank dla produktów mBank.

Uczestnikami promocji nie mogą być nierezydenci, pracownicy i współpracownicy organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo), pracownicy mBank, obecni klienci mBank.

DO KOGO KIEROWANA JEST PROMOCJA

Oferta kierowana jest do wszystkich osób poszukujących rachunku firmowego.

ZALETY RACHUNKÓW FIRMOWYCH mBanku

mBiznes Start konto dla firm w promocji to:

   • 0 zł za prowadzenie konta przez 12 miesięcy
   • 0 zł za przelewy internetowe do ZUS i US
   • 0 zł za 5 przelewów internetowych
   • 10 tys. zł od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarcze

Otwierając konto firmowe w mBanku ponadto otrzymujesz

   • 0 zł za wpłaty gotówki w 2225 wpłatomatach
   • 0 zł za kartę debetową
   • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów: Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A.
   • 0 zł za fakturowanie w koncie

By zyskać 600 zł

  • otwórz konto
  • opłacaj co miesiąc składkę ZUS na kwotę minimum 250 zł
  • dokonaj min. jednej transakcji kartą płatniczą miesięcznie
  • odbierz nawet 600 zł

Materiał reklamowy partnera

Komentarze (0)