zgarnijpremie.pl » 300 plus

300 plus

Złóż wniosek o 300 zł w ramach programu Dobry Start (300+) za pomocą swojej bankowości elektronicznej!
Złóż wniosek o 300 zł w ramach programu Dobry Start (300+) za pomocą swojej bankowości elektronicznej!

Program Dobry Start (tkz. kredkowe) polega na przyznaniu jednorazowego wparcia w każdym roku szkolnym dla każdego uczącego się dziecka w wysokości 300 zł. …

300 plus to świadczenie wypłacane jednorazowo na początku każdego roku szkolnego w ramach programu Dobry Start.

300 plus przysługuje każdemu uczącemu się dziecku do 20 roku życia, bez względu na osiągane dochody jego rodziców. Wniosek o przyznanie wsparcia może złożyć każdy z rodziców lub opiekun prawny dziecka.

Wnioski o 300 plus można składać do końca listopada. Od 1 sierpnia można je składać w postaci tradycyjnego podania wysyłanego pocztą oraz dostarczanego bezpośrednio w urzędach. Jeśli zależy nam na jak najszybciej wypłacie świadczenia, to od 1 lipca wnioski można składać elektronicznie za pomocą portalu PUE ZUS, portalu informacyjno-usługowego Emp@tia lub bankowości elektronicznej posiadanego przez nas konta bankowego.

I to właśnie ten ostatni sposób rekomendujemy jako najłatwiejszy oraz najszybszy. Wystarczy zalogować się na swoje konto w bankowości elektronicznej i odszukać informacji, jak zawnioskować o 300+, tak aby środki znalazły się od razu na naszym rachunku bankowym.